دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

#بشنوید در برنامه عصر اقتصاد رادیو اقتصاد

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد  ایران
1400/7/23 جمعه
 
امتیاز دهی