دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران

#بشنوید
🔹 در برنامه چالش 
📻 رادیو اقتصاد

T.me/standard_news
Instagram.com/IranStandards

مصاحبه رادیویی رییس سازمان ملی استاندارد ایران
1400/7/22 پنجشنبه
 
امتیاز دهی