دسترسی سریع

آرشیو صداآرشیو صدا

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

در چهارمین روز از هفته استاندارد ◀️ مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران 📻 در برنامه جوان آپ رادیو جوان

مصاحبه رادیویی پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد  ایران
1400/7/21 چهارشنبه
 
امتیاز دهی