دسترسی سریع

ارتباط با ما 
ارتباط با ریاست سازمان:   Email: President@isiri.gov.ir

ارتباط با سازمان :          Email :  Standard@isiri.gov.ir      

آدرس سازمان : 

تهران ضلع جنوبی میدان ونک

 تلفن:  5  - 88879461  021

 کرج ، شهر صنعتی استاندارد ، صندوق پستی 163-31585

تلفن : 0 صندوق پستی :  6139-14155 8-32806031-026

 فاکس :     88887103  

جهت ثبت و رسیدگی به شکایت یا اعتراض خودبه لینک سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعتراضات سازمان در منوی بالای صفحه منوی "خدمات الکترونیکی" زیرمنوی "سامانه های ثبت در خواست انجام فرآیند صدور تاییدیه /مجوز" مراجعه فرمایید "