امكانات صفحه
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

دسترسی سریع

پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ شمسی

نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پیامی با اشاره به شعر جبران خلیل جبران، سال نو را تبریک گفت. 
 زندگی به راستی تاریکی است، مگر آنکه شوق باشد،
شوق همیشه کور است مگر آنکه دانشی باشد، 
دانش همیشه بیهوده است، مگر آنکه کاری باشد، 
 کار همیشه تهی است، 
 مگر آنکه مهری باشد، 
و هرگاه با مهر کار کنید خود را به خویشتن خویش می بندید و به یکدیگر و به خداوند خود، 
 و اما کار کردن با مهر یعنی چه؟  کار کردن با مهر یعنی بافتن پارچه ای که تار و پودش را از دل خود بیرون کشیده باشی،  چنانکه گویی دلدارت آن پارچه را خواهد پوشید،
 یعنی ساختن خانه از روی محبت،
 چنانچه دلدار در آن خانه خواهد زیست، یعنی کشتن دانه از روی لطف و برداشتن حاصل از روی شادی، چنان که گویی دلدارت میوه اش را خواهد خورد.

 
امتیاز دهی