دسترسی سریع

رویدادهای مهمرویدادهای مهم

تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت ممنوع است/ فهرست محصولات آسیب رسان به سلامت منتشر شد
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت از سوی همه رسانه ها ممنوع است.
طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده الحاقي 48-
هرگونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسؤوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صددرصد (100%) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به‌صورت درآمد - هزينه در اختيار دستگاههاي اجرائي مربوطه قرار مي‌گيرد.


 
امتیاز دهی