دسترسی سریع

سی امین نشست شورای منطقه ای اکو در تهران آغاز به کار کرد 3

با هدف بررسی عملکرد و فعالیت های سازمان همکاری های اقتصادی در سال 2019 برای بررسی (RPC) سی امین نشست شورای منطقه ای اکو