استانی

تحقق 165 درصدی برنامه تکلیفی سازمان ملی استاندارد در راستای بررسی اظهارنامه صادراتی

تحقق 165 درصدی برنامه تکلیفی سازمان ملی استاندارد در راستای بررسی اظهارنامه صادراتی

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: 911 مورد اظهارنامه صادراتی در اداره کل استاندارد استان با هدف نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری، بررسی و صادر شده است.

چهارشنبه17آذر1400

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: 911 مورد اظهارنامه صادراتی در اداره کل استاندارد استان با هدف نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری، بررسی و صادر شده است.

برگزاری دومین جلسه ی کمیسیون ماده 42 با حضور معاون دادستان مرکز استان مازندران

برگزاری دومین جلسه ی کمیسیون ماده 42 با حضور معاون دادستان مرکز استان مازندران

دومین جلسه‌ی کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به منظور رسیدگی به پرونده 5 واحد تولیدی در اداره‌ کل استاندارد مازندران برگزار شد.

چهارشنبه17آذر1400

دومین جلسه‌ی کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به منظور رسیدگی به پرونده 5 واحد تولیدی در اداره‌ کل استاندارد مازندران برگزار شد.

12345678910...>>>