آرشیو فیلم

بيشتر

يكشنبه1400/8/2

17:54:1

396

سفر استانی رییس سازمان ملی استاندارد ایران به استان کردستان - کلیپ 2

✅دیدار با استاندار کردستان جناب مهندس مرادنیا ✅بازدید از مرز باشماق و گمرک بانه

#ببینیدوبشنوید