آرشیو فیلم

بيشتر

سه‌شنبه1400/8/4

07:48:4

499

سفر استانی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همدان - کلیپ 1

#ببینیدوبشنوید ✅ بازدید از واحد تولیدی سیم و کابل همدان و اهدای تندیس واحد نمونه استانی