آرشیو فیلم

بيشتر

شنبه1400/8/22

14:32:1

310

بخشی از سخنان رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم تکریم و معارفه / 22 آبان 1400