شعار روز جهانی استاندارد 2018

  • شماره خبر: 6950
  • تاریخ: 25 شهریور 1397
  • تعداد بازدید: 495
  فایل پوستر https://standardna.ir/files/binolmelal/A19555FC-1461-4CD0-8516-81F2A2E020C5.jpeg
استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی
   

مشاهده 

سازمان‌های بین‌الملل