آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان تهران با حضور رئیس سازمان همزمان با روز ملی کیفیت-18 آبان ماه 1399

  • شماره خبر: 15020
  • تاریخ: 18 آبان 1399
  • تعداد بازدید: 182
سازمان‌های بین‌الملل