امضا یادداشت تفاهم میان ایران و ارمنستان در زمینه حلال

  • شماره خبر: 1479
  • تاریخ: 24 خرداد 1396
  • تعداد بازدید: 1118
سازمان‌های بین‌الملل