گزارش تصویری، آیین رونمایی (به صورت مجازی)از شیوه نامه ثبت اظهارنامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی -26 آذر ماه 1399

  • شماره خبر: 15427
  • تاریخ: 29 آذر 1399
  • تعداد بازدید: 38
سازمان‌های بین‌الملل