گزارش تصویری اهدای نخستین پروانه کاربردعلامت استاندارد ریل راه آهن - ۵ شهریور ۱۳۹۹

  • شماره خبر: 14111
  • تاریخ: 05 شهریور 1399
  • تعداد بازدید: 346
سازمان‌های بین‌الملل