معرفی بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد ایران از تولید و تجارت

  • شماره خبر: 6697
  • تاریخ: 22 مرداد 1397
  • تعداد بازدید: 831

بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد ایران از تولید و تسهیل تجارت در سال حمایت از کالای ایرانی در زمینه صادرات و واردات معرفی شد.

این بسته که در 16 بند تدوین شده است به شرح زیر می باشد:

1-تشویق و اجرای فرآیند ثبت کالا برای واردات کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری می باشند، تاکید می گردد.

2- به استناد بند ت از ماده 38 قانون رفع موانع تولید به منظور تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حد واسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از دستگاههای مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه و حدواسط توسط ادارات کل استاندارد استان ها انجام می گردد.بدین منظور لازمست فهرست مواد اولیه و حد واسط مورد نیاز سالیانه واحدهای تولیدی وارداتی، ابتدا در سربرگ واحد تولید کننده درج گردد و همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استاندارهای ذیربط آنها توسط مدیرعامل، صاحبان امضاء و مدیرکنترل کیفیت با امضاء و ممهور به مهر واحد تولیدی پذیرفته شود. سپس مواد اولیه و حدواسط تولیدی مورد نیاز به تایید دستگاه صادرکننده فعالیت ها در استان مربوطه نیز رسانیده شود.

تبصره1: ادارات کل استاندارد استانها می توانند در صورت لزوم اقدام به نمونه برداری تصادفی از محموله ها نموده و سوابق کیفی را در فایل های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز ملحوظ نمایند.

تبصره 2: جهت ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در قالب فرم های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاههای صادر کننده پروانه الزامی می باشد.

تبصره 3: سایر موارد مربوطه، طبق آیین نامه اجرایی بند ت از ماده 38 قانون رفع موانع تولید که طی نامه شماره 27620 مورخ 01/05/94  ابلاغ گردیده است، مورد عمل واقع گردد.

3-ادارات کل استاندارد استان ها راساً نسبت به دریافت مدارک و بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا اقدام نمایند.

4-شرکت های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی دولتی ایران که اقدام به ورود کالا از بنادر می نمایند، ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذیربط، می توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه برداری و آزمون)توسط ادارات استاندارد استان ها اقدام نمایند. بدیهی است، خروج کالا از گمرک مشروط به انجام آزمون و انطباق کالا با استانداردهای مربوطه می باشد.

5-ادارات کل استاندارد استانها می توانند برای واحدهای تولیدکننده ای که روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه دریافت کرده اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حدواسط خود نمایند، با دریافت  کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC اقدام نمایند .

تبصره1 : ادارات کل از تاریخ دریافت جایزه مجاز به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط این گونه شرکت ها در طول سال می باشند.

تبصره 2 : فهرست واحدهای تولیدی نمونه با همکاری واحد فن آوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد بصورت سالیانه بارگذاری می گردد.

تبصره 3: اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه به مدت یکسال می باشد تمدید آن با صلاحدید اداره کل استاندارد ذیربط در صورت رعایت ضوابط بلامانع می باشد.

6-بازرگانانی که کالا / کالاهای مشخصی را که برای 2 بار متوالی از یک شرکت، یک کشور و گمرکات یک استان مشخص وارد نموده اند ، در دفعات بعدی با ارائه مستندات کیفی قبلی، می توانند از اداره کل استاندارد استان ذیربط گواهی COC دریافت نمایند.

تبصره :این بند شامل کالاهای مواد غذایی نمی باشد .

7-مدت زمان اعتبارگواهی COC برای محموله های بسته بندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش می یابد .

8-به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به شکایات ستاد به ادارات کل استاندارد استان ها تفویض می گردد. صرفاً شکایاتی که دارای مستندات و سوابق کیفی می باشد قابل طرح در کمیته شکایات استانی می باشد.تصمیمات خاص استانی در کمیته بند 16 قرار گیرد و اتخاذ تصمیم نهایی شود.

9-ادارات کل استاندارد استانها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر 2000 دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، گواهی COC صادر گردد.

تبصره : این بند شامل کالاهای موضوع پیوست 10 و موارد استثناء شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالا می باشد.

10-کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضاء مندرج بر روی بسته بندی و یا در اسناد باشند لیکن فاقد مدت زمان ماندگاری وفق بند 13 پیش گفتار فهرست کالاهای مشمول مقررات  استاندارد اجباری برای واردات می باشند، فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق می تواند صورت پذیرد.

11-نتایج آزمون های صادره از آزمایشگاههای دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای مربوطه آزمون شده اند، قابل قبول می باشد.

12-در مواردی که آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاههای موجود در کشور با نظارت شرکت های بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد و یا کارشناسان اداره کل استاندارد استان ها بلامانع می باشد.

13- به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردیکه قابلیت آزمون در آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده استان ها وجود دارد حتی المقدور از ارجاع نمونه ها به سایر استانها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاهها براساس امکانات و قابلیت های آزمایشگاه و به تشخیص مدیر کل استاندارد استان ذیربط می باشد.

14-تسهیلات ویژه طرح طاها برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی برای استان های دارای بازارچه های واردات غیر رسمی(کولبری) با توجه به مصوبه 31253 مورخ 13/03/97 هیأت وزیران صورت پذیرد.

15-ادارات کل استاندارد استان ها از محموله های صادراتی فاقد پروانه قبل از اظهار، نمونه برداری نموده و نسبت به مهار محموله اقدام نمایند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعاً مجوز صادراتی را صادر نمایند.

تبصره: صادرات فرآورده های نفتی شامل این بند نمی باشد.

16-در راستای رسیدگی به تسهیل و تسریع فرآیندها، کمیته ای 5 نفره با نظر و ابلاغ ریاست محترم سازمان جهت رسیدگی به محموله ها و شکایات خاص در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.  این کمیته متشکل از: نماینده پژوهشگاه-نماینده معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد- نماینده معاونت محترم ارزیابی کیفیت-نماینده دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-نماینده حراست.


گزارش تصویری آرشیو
گزارش تصویری از حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و برپایی غرفه سازمان در آن روز گزارش تصویری از تجدید میثاق رییس، مسئولان و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران با آرمان های امام خمینی (ره)
گزارش تصویری از سومین نشست تخصصی انجمن های گروه صنایع فلزی در سازمان ملی استاندارد ایران گزارش تصویری سفر رییس سازمان ملی استاندارد ایران و هیات همراه به استان اصفهان
گزارش تصویری حضور پیروز بخت در نخستین اجلاس سراسری انقلاب چهارم صنعتی در هزاره سوم دراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش تصویری از حضور پیروزبخت در همایش استاندارد کیفیت نیروهای مسلح
گزارش تصویری امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و دانشگاه پیام نور گزارش تصویری از افتتاح دفتر استاندارد سازی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت سردار شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سازمان ملی استاندارد ایران گزارش تصویری ازهمایش تجلیل از واحد های تولیدی نمونه استاندارد استان قم سال 1398
گزارش تصویری از نشست خبری رییس سازمان ملی استاندارد ایران در دی ماه 1398 گزارش تصویری از امضاء تفاهم نامه همکاری بین ایران و عمان
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها بازدید مهندس پیروزبخت از نمایشگاه قطعات خودرو
مراسم روز ملی کیفیت - آبان ۱۳۹۸ گزارش تصویری از حضور و سخنرانی رئیس سازمان در مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی
گزارش تصویری از سخنرانی معاون سازمان در نمازجمعه تهران به مناسبت هفته استاندارد 19 مهر 1398 گزارش تصویری تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) به مناسبت هفته استاندارد1398
گزارش تصویری از مراسم روز جهانی استاندارد 1398 گزارش تصویری از دیدار دبیرکل موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی(اسمیک)با رئیس سازمان
گزارش تصویری از حضور و سخنرانی رئیس سازمان در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی گزارش تصویری از نشست خبری رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مهر 1398
گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از شرکت صنعتی ماموت گزارش تصویری از اجلاس بین المللی کمیته گردشگری و خدمات وابسته
گزارش تصویری از گردهمایی مدیران ستادی و استانی گزارش تصویری از بیست و یکمین سالگرد شادروان مهندس سادات
گزارش تصویری از بازدید واحدهای تولیدی نمونه استاندارد فرآورده های گوشتی مام و آرد تابان گزارش تصویری از حضور رییس سازمان در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
گزارش تصویری از مراسم روز جهانی اندازه شناسی گزارش تصویری از نشست صمیمی رییس سازمان ملی استاندارد ایران با کارکنان
گزارش تصویری از نخستین همایش ایمنی مواد غذایی گزارش تصویری از جلسه شورای استاندارد استان تهران خرداد 98
نخستین گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان در سال 1398 بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از واحد تولیدی فرمند
بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از واحدهای تولیدی دلپذیر نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با حضور رئیس سازمان استاندارد ایران
گزارش تصویری سفر رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همدان گزارش تصویری بازدید رییس سازمان از هشتمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر
گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت یوم الله 22 بهمن و تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی گزارش تصویری از راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری غرفه سازمان ملی استاندارد در آن روز
گزارش تصویری از تجدید میثاق خانواده بزرگ استاندارد با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران-بهمن 97 گزارش تصویری بازدید نگارخانه هنری دانشگاه الزهرا
گزارش تصویری از امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه الزهرا(س) گزارش تصویری از بازدید همکاران وزارت امور خارجه از سازمان ملی استاندارد ایران
گزارش تصویری از گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ملی استاندارد ایران در دی ماه 1397 گزارش تصویری از تقدیر سازمان ملی استاندارد ایران در روز حمل و نقل
گزارش تصویری بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از خبرگزاری فارس گزارش تصویری از نمایشگاه عکس و گرافیک حمایت از کالای استاندارد ایرانی در فرهنگسرای خاوران
گزارش تصویری از برگزاری مراسم مربوط به هفته بسیج در سازمان ملی استاندارد ایران گزارش تصویری از بازدید رییس سازمان ملی استاندارد ایران از باغ موزه قصر و افتتاح نمایشگاه گرافیک و عکس حمایت از کالای ایرانی
گزارش تصویری از بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی گزارش تصویری کتابگردی یک روزه استاندارد در هفته کتاب
گزارش تصویری بازدید از غرفه استاندارد در جشنواره سفره سلامتی خانواده من گزارش تصویری از برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد سال 1397
گزارش تصویری از حضور دبیرکل ایزو در ایران گزارش تصویری از بازدید رییس سازمان ملی استاندارد از باشگاه خبرنگاران
تقدیر از برگزیدگان پوستر روز جهانی استاندارد صعود کوهنوردان سازمان ملی استاندارد به قله دماوند
چهلمین اجلاس کدکس غذایی در ژنو جلسه آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت
همایش روز جهانی اندازه شناسی نیره پیروزبخت به عنوان مهندس برجسته معرفی شد
نشست با طنزپردازان امضا یادداشت تفاهم میان ایران و ارمنستان در زمینه حلال
گردهمایی رابطین روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران دیدار نوروزی
بازدید پگاه همدان سفر به روسیه
شورای اداری همدان دیدار رییس سازمان با استاندار گلستان
بازدید از واحد تولید محصولات لبنی پگاه - استان گلستان افتتاح مجموعه اداری - آزمایشگاهی استاندارد گلستان
منتخب استان‌ها آرشیو
910 دستگاه تجهیزات  شهربازی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازرسی شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، از ابتدای سال جاری تا کنون 910 دستگاه تجهیزات در شهربازی های استان مورد بازرسی قرار گرفتند. ...
دیدار مدیرکل استاندارد کردستان با امام جمعه سنندج
مدیرکل استاندارد کردستان با امام جمعه‌ی سنندج دیدار و گفتگو کرد. به...
کنترل وسایل سنجش از ضروریات استان است
مدیر کل استاندارد یزد:
مدیر کل اداره استاندارد استان یزد گفت: کنترل و کالیبره کردن تمامی وسایل سنجش ،اعم از ترازوها،باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ایی ،دماسنج ها ،وزنه ها وغیره از ضروریات استان است....
سازمان‌های بین‌الملل