چوب – اوراق فشرده چوبی – تخته خرده چوب - ویژگی ها
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید.
دوشنبه 1398/09/04
سرپیچ با رزوه ادیسون
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه ستاره صبح مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه جام جم مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فه...
دوشنبه 1398/09/04
سرنگ های انسولین یکبارمصرف سترون شده،دارای سوزن یا بدون سوزن
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه فرصت امروز مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
شیروفرآورده های آن – پنیرپیتزای پروسس - ویژگی ها و روش های آ...
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه اسرار مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
میکروبیولوژی فرآورده های قنادی وشیرینی - ویژگی ها وروش های آ...
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه نوآوران مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
نمک خوراکی بدون ید - ویژگی ها و روش های آزمون
برای مشاهده کامل متن اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه جام جم مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
نواردرزبندی پلی(تترافلوئورواتیلن)سینترنشده برای مصارف عمومی ...
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه عصر رسانه مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
بیسکویت - ویژگی ها وروش های آزمون
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه سایه مورخ 98/9/2 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه ایران مورخ 98/9/2 همچنین برای مشاهده فهر...
دوشنبه 1398/09/04
آدامس - ویژگی ها
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کیلک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه رسالت مورخ 98/9/2 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/09/04
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين ...
چهارشنبه 1398/05/23
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين ...
چهارشنبه 1398/05/23
سازمان ملی استاندارد ایران به منظور مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصان در تدوین استانداردهای بین المللی،  از متخصصان و علاقه مندان به موضوع دعوت به عمل می آ...
یکشنبه 1398/05/20
« آگهی سازمان ملی استاندارد» قابل توجه تولید کنندگان ، کارفرمایان ، عرضه کنندگان و فعالان صنعت طلا   با توجه به شمول رعایت اجباری عیارهای رسمی و علامت گذاری بر...
چهارشنبه 1398/05/02
« آگهی سازمان ملی استاندارد» قابل توجه مالکان، کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان در خصوص تامین و بازرسی آسانسور  با عنایت به شمول اجرای اجباری برای فرآورده آسانس...
چهارشنبه 1398/05/02
مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران در نظر دارد مطابق با فرایند تعریف شده سازمانی، اشخاص حقیقی نمونه در حوزه دانش اندازه شناسی را که دارای سوابق ارزنده حرفه‌ای و علمی...
پنج‌شنبه 1398/03/23
  در پی تدوین و انتشار ویرایش جدید استاندارد 17025 (ویرایش سال 2017) ، موارد زیر به آگاهی آزمایشگاههای متقاضی تائید صلاحیت و تائید صلاحیت شده می رسد:  1- در صورت درخواس...
شنبه 1397/12/18
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين ...
شنبه 1397/11/13
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين ...
یکشنبه 1397/10/30
سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استانداردسازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني در نظر دارد مشاركت جمهوري اسلامي ايران را در فعاليت هاي كميسيون بين ...
سه‌شنبه 1397/09/06
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای ساماندهی مشارکت گروه های ذینفع، ذیربط و متخصصین در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان های استاندارد سازی، اقدام به تشکیل و بهبود...
شنبه 1397/08/12
سازمان‌های بین‌الملل