ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 18-سیم مسی تخ...
استاندارد ملی ایران به شماره 18-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 18-سیم مسی تخت با لاک پلی وینیل استال -طبقه حرارتی 120، بر مبنای مصوبات هفتادمین اجلاس...
چهارشنبه 1398/12/14
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 51-سیم مسی گر...
استاندارد ملی ایران به شماره 51-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 51-سیم مسی گرد با لاک پلی اورتان لحیم پذیر ،طبقه حرارتی 180، بر مبنای مصوبات هفتادمین ...
سه‌شنبه 1398/12/13
ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 25- سیم آلومین...
استاندارد ملی ایران به شماره 25-6998 تحت عنوان ویژگیهای انواع خاصی از سیم های سیم پیچی -قسمت 25- سیم آلومینیومی گرد با لاک پلی استر یا پلی استر ایمید و پوشش پلی آمید ایمید ،طبقه حر...
سه‌شنبه 1398/12/13
مواد قالب گیری میلامین فرمالدئید – ویژگی ها (ابطال)
استاندارد ملی ایران به شماره 12015 تحت عنوان مواد قالب گیری میلامین فرمالدئید – ویژگی ها (ابطال) و استانداردهای ملی 1-10733 تحت عنوان پلاستیک ها-آمیزه های پودر قالب گیری ملام...
سه‌شنبه 1398/12/13
سویا پنیر (غیرلبنی)- ویژگی ها و روش های آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 10439 تحت عنوان سویا پنیر (غیرلبنی)- ویژگی ها و روش های آزمون، بر مبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد...
دوشنبه 1398/12/12
روغن ها و چربی های خوراکی – مینارین- ویژگی ها و روش های آزمو...
استاندارد ملی ایران به شماره 10500 تحت عنوان روغن ها و چربی های خوراکی – مینارین- ویژگی ها و روش های آزمون، بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 137...
دوشنبه 1398/12/12
کمپوت انبه- ویژگی ها و روش های آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 8051 تحت عنوان کمپوت انبه- ویژگی ها و روش های آزمون ، بر مبنای مصوبات هشتاد و چهارمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1356/11/4 کمپوت مشمول مقررات استا...
یکشنبه 1398/12/11
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 13- سیم مسی گ...
استاندارد ملی ایران به شماره 13-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 13- سیم مسی گرد با لاک پلی استریا پلی استرایمید و پوشش پلی آمیدایمید- طبقه حرارتی 200،...
یکشنبه 1398/12/11
ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 8- سیم مسی گر...
استاندارد ملی ایران به شماره 8-6998 تحت عنوان ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی- قسمت 8- سیم مسی گرد با لاک پلی استرایمید- طبقه حرارتی 180، بر مبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شو...
شنبه 1398/12/10
عنوان سس سویا- ویژگی ها و روش های آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 7720 تحت عنوان سس سویا- ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنای قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد اجباری می باش...
شنبه 1398/12/10
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل: نخستین نشست بررسی مقالات شماره 137 مجله ایزو فوکوس با موضوع هوش مصنوعی برگزار می شود در این نشست که ساعت 14 روز سه شنبه 29 بهمن در ...
یکشنبه 1398/11/20
استاندارد ملی ایران به شماره 1-16604
  تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 98/10/04 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه تماشاگران امروز مورخ 98/10/04 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده ...
چهارشنبه 1398/10/18
استاندارد ملی ایران به شماره 13879
  تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه جام جم مورخ 98/10/04 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه صاحب قلم مورخ 98/10/04 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری اس...
چهارشنبه 1398/10/18
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه تعادل مورخ 98/9/16 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ 98/9/16 همچنین برای مشاهده ...
دوشنبه 1398/10/02
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه قدس مورخ 98/8/11 همچنین برای مشاهده فهرست فرآورده های اجباری استاندارد کلیک کنید....
دوشنبه 1398/10/02
چوب – اوراق فشرده چوبی – تخته خرده چوب - ویژگی ها
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه اطلاعات امروز مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه شاخه سبز امروز مورخ 98/9/9 ...
دوشنبه 1398/09/04
سرپیچ با رزوه ادیسون
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه ستاره صبح مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه جام جم مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فه...
دوشنبه 1398/09/04
سرنگ های انسولین یکبارمصرف سترون شده،دارای سوزن یا بدون سوزن
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه فرصت امروز مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان امروز مورخ 98/9/9 همچنین برا...
دوشنبه 1398/09/04
شیروفرآورده های آن – پنیرپیتزای پروسس - ویژگی ها و روش های آ...
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه اسرار مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده فهرست فر...
دوشنبه 1398/09/04
میکروبیولوژی فرآورده های قنادی وشیرینی - ویژگی ها وروش های آ...
برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید. تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه نوآوران مورخ 98/9/9 تصویر اطلاعیه منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ 98/9/9 همچنین برای مشاهده ...
دوشنبه 1398/09/04
سازمان‌های بین‌الملل