نوشیدنی آلوئه ورا- ویژگی­ها و روش­های آزمون
برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5  انواع آب­میوه بسته­بندی شده با شماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می­...
چهارشنبه 1399/07/23
گرمکن های صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباری ...
در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و بر مبنای مصوبات یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 ، استاندارد ملی ایران به شماره 12886+amd1 تحت عنوان گرمکن های صن...
چهارشنبه 1399/07/23
آسانسور- قسمت دوم: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدر...
برمبنای مصوبات نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1378/10/5  تولید آسانسور و بازدیدهای دوره ای آن مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است و استاندارد ملی ایران ...
چهارشنبه 1399/07/23
فرآورده­های یخی خوراکی – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/12/25 فرآورده های یخی خوراکی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3964 تحت عنوا...
چهارشنبه 1399/07/23
آبغوره- ویژگی­ها و روش­های آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 1815، تحت عنوان آبغوره- ویژگی­ها و روش­های آزمون بر مبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد اجبار...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس گرافیت با پایه کلسیم
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1463 تحت عنوان گریس گراف...
چهارشنبه 1399/07/23
تافی و آب­نبات- ویژگی­ها و روش­های آزمون
برمبنای ماده 23 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علائم آنها، مصوب 1375/7/4 استاندارد ملی ایران به شماره 711  تحت عنوان تافی و آب­نبات- ویژگ...
چهارشنبه 1399/07/23
ویژگی­های گریس پایه سدیم
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3-142  تحت عنوان ویژگی&s...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس­های روان­کننده- گریس پایه کلسیم – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 2-142  تحت عنوان گریس&sh...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس پایه لیتیم – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1-142  تحت عنوان گریس پا...
چهارشنبه 1399/07/23
برای مشاهده ی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کلیک کنید.
یکشنبه 1399/06/23
افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آز...
استاندارد ملی ایران به شماره 2884 تحت عنوان افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنای مصوبه کمیسیون امور زیربنایی صنعت ومحیط زیست مورخ 1388/2/6&...
دوشنبه 1399/04/09
روغن آفتاب گردان پالایش شده - ویژگی ها و روش های آزمون
بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع روغن های نباتی با شماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی...
دوشنبه 1399/04/09
کنسرو میگو در آب نمک - ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع کنسرومشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 713 تحت عنوان کنسرو میگو در آب...
دوشنبه 1399/04/09
الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون ...
استاندارد ملی ایران به شماره 2849 تحت عنوان الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون – ویژگی ها بر مبنای مصوبات نود و چهارمین اجلاس شورای عالی استاند...
یکشنبه 1399/04/08
بسته بندی – ورق مقوایی و جعبه مقوایی موادخوراکی – ویژگی های ...
برمبنای مصوبات نودودومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1374/7/8 انواع جعبه های مقوایی مورداستفاده برای شیرینی وموادغذایی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایرا...
یکشنبه 1399/04/08
ذرت - ویژگی ها و روشهای آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 10690 تحت عنوان ذرت - ویژگی ها و روشهای آزمون برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات  صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد اجباری می ب...
یکشنبه 1399/04/08
کلوچه -ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/12/25 کیک و کلوچه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 2554 تحت عنوان کلوچه -وی...
یکشنبه 1399/04/08
خودرو- وسایل کنترل آلایندگی جایگزین – ویژگی ها و روش آزمون (...
برمبنای قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1396/5/26 و مصوبات یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ  1397/6/19 استانداردملی ایران تحت عنوان خودرو- وسایل کنترل آ...
یکشنبه 1399/04/08
وسایل پخت و پز گازسوزخانگی– تعیین معیار مصرف انرژی و دستورال...
برمبنای مصوبات یکصدودومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، استانداردملی ایران به شماره 14628-A1 تحت عنوان وسایل پخت و پز گازسوز خانگی&n...
شنبه 1399/03/31
سازمان‌های بین‌الملل