افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آز...
استاندارد ملی ایران به شماره 2884 تحت عنوان افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنای مصوبه کمیسیون امور زیربنایی صنعت ومحیط زیست مورخ 1388/2/6&...
دوشنبه 1399/04/09
روغن آفتاب گردان پالایش شده - ویژگی ها و روش های آزمون
بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع روغن های نباتی با شماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی...
دوشنبه 1399/04/09
کنسرو میگو در آب نمک - ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع کنسرومشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 713 تحت عنوان کنسرو میگو در آب...
دوشنبه 1399/04/09
الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون ...
استاندارد ملی ایران به شماره 2849 تحت عنوان الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون – ویژگی ها بر مبنای مصوبات نود و چهارمین اجلاس شورای عالی استاند...
یکشنبه 1399/04/08
بسته بندی – ورق مقوایی و جعبه مقوایی موادخوراکی – ویژگی های ...
برمبنای مصوبات نودودومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1374/7/8 انواع جعبه های مقوایی مورداستفاده برای شیرینی وموادغذایی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایرا...
یکشنبه 1399/04/08
ذرت - ویژگی ها و روشهای آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 10690 تحت عنوان ذرت - ویژگی ها و روشهای آزمون برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات  صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد اجباری می ب...
یکشنبه 1399/04/08
کلوچه -ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/12/25 کیک و کلوچه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 2554 تحت عنوان کلوچه -وی...
یکشنبه 1399/04/08
خودرو- وسایل کنترل آلایندگی جایگزین – ویژگی ها و روش آزمون (...
برمبنای قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1396/5/26 و مصوبات یکصد و دهمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ  1397/6/19 استانداردملی ایران تحت عنوان خودرو- وسایل کنترل آ...
یکشنبه 1399/04/08
وسایل پخت و پز گازسوزخانگی– تعیین معیار مصرف انرژی و دستورال...
برمبنای مصوبات یکصدودومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، استانداردملی ایران به شماره 14628-A1 تحت عنوان وسایل پخت و پز گازسوز خانگی&n...
شنبه 1399/03/31
وسایل پخت و پز گازسوزخانگی – قسمت 1-1 ایمنی – کلیات (تجدید ن...
برمبنای مصوبات نود و یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع اجاق گاز مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشند. استاندارد ملی ایران به شماره 1395: 1-1-10325 تحت عنو...
شنبه 1399/03/31
وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی – قسمت 4-1 ایمنی – وسایل دارای ...
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع اجاق گاز مشمول مقررات استاندارد اجباری قرارگرفته واستانداردملی ایران به شماره 4-1-10325 تحت عنوان وسایل...
شنبه 1399/03/31
وسایل پخت و پز گاز سوزخانگی – قسمت 3-1 ایمنی – وسایل دارای ص...
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع اجاق گاز مشمول مقررات استاندارد اجباری اجباری قرارگرفته و استانداردملی ایران به شماره 3-1-10325 تحت عنو...
شنبه 1399/03/31
وسایل پخت و پز گاز سوزخانگی – قسمت 2-1 ایمنی – وسایل دارای ف...
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع اجاق گاز مشمول مقررات استاندارد اجباری اجباری قرارگرفته و استانداردملی ایران به شماره 2-1-10325 تحت عنو...
شنبه 1399/03/31
وسایل برقی خانگی و مشابه دهان شویه های برقی – ایمنی – قسمت 2...
بر مبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 ایمنی انواع لوازم و وسائل برقی خانگی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره&nbs...
شنبه 1399/03/31
میوه فرآوری شده – ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای ماده 22 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکار بستن علائم آنها (موضوع بند 7 ماده 20 قانون) مورخ 1375/7/4 استاندارد ملی ایران به شماره 11088 تحت عنوان میوه فرآ...
شنبه 1399/03/31
ماشین های الکتریکی گردان – معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی ودس...
برمبنای مصوبات یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، استاندارد ملی ایران به شماره 1-1-30-3772 تحت عنوان ماشین های الکتریکی گردا...
شنبه 1399/03/31
کنسروماهی ساردین - ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع کنسروماهی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3304 تحت عنوان کنسروماهی...
شنبه 1399/03/31
کنسرو گوجه فرنگی - ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات هفتادوهفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1363/4/30 کنسروگوجه فرنگی پوست کنده مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1114 تحت عنوان ک...
شنبه 1399/03/31
کنسرو ماهی ماکرل (نوع قباد) در روغن، سس و آب نمک-ویژگی ها و ...
برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع کنسروماهی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3033 تحت عنوان کنسر...
شنبه 1399/03/31
سیمان-معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید
به استناد ماده 25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وبند 7 سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری درراستای اصلاح الگوی مصرف ومصوبات کمیته تعیین معیارها ومشخصات فنی مرتبط با مصرف انر...
شنبه 1399/03/31
سازمان‌های بین‌الملل