پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربرده...
استاندارد ملی ایران به شماره 1- 9118 تحت عنوان پلاستیک ها – سامانه های لوله گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب وزهکشی ثقلی – پی وی سی صلب (PVC-U)- قسمت 1- ویژگی ه...
پنج‌شنبه 1399/09/06
وسایل برقی خانگی ومشابه- ایمنی- قسمت 2-15: الزامات ویژه گرم ...
برمبنای مصوبات نود و یکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 ایمنی انواع لوازم و وسایل برقی خانگی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 15-2-15...
پنج‌شنبه 1399/09/06
سامانه های لوله گذاری لوله های چندلایه برای تاسیسات آب سرد و...
استاندارد ملی ایران به شماره 2-12753 تحت عنوان سامانه های لوله گذاری لوله های چندلایه برای تاسیسات آب سردوگرم داخل ساختمان- قسمت دوم: لوله هابرمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر ...
پنج‌شنبه 1399/09/06
واحد مرغداری – معیار مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی
به استنادماده 25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وبند 7 سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری درراستای اصلاح الگوی مصرف ومصوبات کمیته تعیین معیارها ومشخصات فنی مرتبط بامصرف انرژی...
پنج‌شنبه 1399/09/06
خوراک دام – کنجاله کنجد- ویژگی ها و روشهای آزمون
برمبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد. در یک هزار و ششصد و هفتاد و ششمین اجلاسیه کمیته ملی مربوطه موردتجدیدنظراول قر...
پنج‌شنبه 1399/09/06
نوشیدنی آلوئه ورا- ویژگی­ها و روش­های آزمون
برمبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5  انواع آب­میوه بسته­بندی شده با شماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می­...
چهارشنبه 1399/07/23
گرمکن های صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباری ...
در راستای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و بر مبنای مصوبات یکصد و دومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/3/5 ، استاندارد ملی ایران به شماره 12886+amd1 تحت عنوان گرمکن های صن...
چهارشنبه 1399/07/23
آسانسور- قسمت دوم: مقررات ایمنی ساختار و نصب آسانسورهای هیدر...
برمبنای مصوبات نود و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1378/10/5  تولید آسانسور و بازدیدهای دوره ای آن مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار گرفته است و استاندارد ملی ایران ...
چهارشنبه 1399/07/23
فرآورده­های یخی خوراکی – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات یکصد و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1381/12/25 فرآورده های یخی خوراکی مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3964 تحت عنوا...
چهارشنبه 1399/07/23
آبغوره- ویژگی­ها و روش­های آزمون
استاندارد ملی ایران به شماره 1815، تحت عنوان آبغوره- ویژگی­ها و روش­های آزمون بر مبنای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (تجا) مشمول مقررات استاندارد اجبار...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس گرافیت با پایه کلسیم
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1463 تحت عنوان گریس گراف...
چهارشنبه 1399/07/23
تافی و آب­نبات- ویژگی­ها و روش­های آزمون
برمبنای ماده 23 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علائم آنها، مصوب 1375/7/4 استاندارد ملی ایران به شماره 711  تحت عنوان تافی و آب­نبات- ویژگ...
چهارشنبه 1399/07/23
ویژگی­های گریس پایه سدیم
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 3-142  تحت عنوان ویژگی&s...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس­های روان­کننده- گریس پایه کلسیم – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 2-142  تحت عنوان گریس&sh...
چهارشنبه 1399/07/23
گریس پایه لیتیم – ویژگی­ها
برمبنای مصوبات هفتادمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1351/10/27  گریس مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 1-142  تحت عنوان گریس پا...
چهارشنبه 1399/07/23
برای مشاهده ی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کلیک کنید.
یکشنبه 1399/06/23
افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آز...
استاندارد ملی ایران به شماره 2884 تحت عنوان افزودنی های خوراکی مجاز- فسفریک اسید - ویژگی ها و روش های آزمون بر مبنای مصوبه کمیسیون امور زیربنایی صنعت ومحیط زیست مورخ 1388/2/6&...
دوشنبه 1399/04/09
روغن آفتاب گردان پالایش شده - ویژگی ها و روش های آزمون
بر مبنای مصوبات هشتاد و هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1371/12/5 انواع روغن های نباتی با شماره استانداردهای مربوطه مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی...
دوشنبه 1399/04/09
کنسرو میگو در آب نمک - ویژگی ها و روش های آزمون
برمبنای مصوبات نودویکمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1373/9/8 انواع کنسرومشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. استاندارد ملی ایران به شماره 713 تحت عنوان کنسرو میگو در آب...
دوشنبه 1399/04/09
الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون ...
استاندارد ملی ایران به شماره 2849 تحت عنوان الیاف نساجی – تاپس پشم بامیانگین قطر الیاف کمتراز 26 میکرون – ویژگی ها بر مبنای مصوبات نود و چهارمین اجلاس شورای عالی استاند...
یکشنبه 1399/04/08
سازمان‌های بین‌الملل