استانداردها محرک اقتصاد

  • شماره خبر: 7787
  • تاریخ: 29 دی 1398
  • تعداد بازدید: 299

در طول این سال های اخیر، بسياري از مطالعات و تحقيقات منافع اقتصادي استاندارد را در اقتصاد ملي نشان داده و اين مورد را اثبات كرده است كه براي تسهيل در تجارت بين المللي و حذف موانع تجاري استاندارد عامل بسيار موثري است. هم از نقطه نظر اقتصاد كلان و هم اقتصاد خرد نشان داده شده است كه فقط استانداردها مي توانند با تعيين اصول و مبناهاي فني در قراردادهاي تجاري نيز ملاك عمل قرار گيرند و در سطح بين المللي به حذف موانع تجارت جهاني كمك كنند. در واقع استانداردها كليد صادرات هستند شركت هايي كه از استانداردها استفاده مي كنند احتمال صادرات دو برابري نسبت به شركتهايي با همان شکل و اندازه برخوردارند.

هر چند كه اثرات استانداردها در تجارت و زنجيره هاي تامين كمتر درك مي شود، اما اين يك چيز پنهاني نيست كه استـانداردها با افزایش بهره وری و نوآوری نقش حياتي را در حمايت از رشد اقتصـادي دارند. مي شود گفت كه منافع اقتصادي استانداردها را نمي توان هميشه مشاهده كرد، اما منافع محسوس استاندارد همه جا در اطراف ما هستند. استانداردها آسودگي خاطر و ايمني خاصي به جامعه ما مي بخشند، يعني اين اطمينان را به ما مي دهندكه غذايي را كه مي خوريم از ما حفاظت مي كند؛ كاهش هزينه را براي مصرف كننده ها دارد و دسترسي انتخاب ما را از محصولات جهاني بيشترمي كند.

استانداردها يك عامل مهم براي براي رشد توليد ناخالص ملي و بهره وري نيروي كار بوده اند. مطالعات بين المللي مداركي را دال بر ارتباط بين استاندارد، بهره وري، بازگشت سرمايه گذاري و رشد اقتصادي است. در يك اقتصاد جهاني ناپايدار، استانداردها به شركت ها كمك مي كنند تا توانمندي هاي بالقوه خود را در محصولات، فرآيندها و در تجارت بين المللي نشان دهند. بنابراين استاندارد يك محدويت نيست بلكه يك ابزار است براي كمك به شكوفايي كسب و كار، حمايت از رشد اقتصادي و اطمينان از ايمني كالا است.

به عبارت ساده استانداردها پايه و اساس هستند. شركتها و دولتها نياز دارند تا استانداردها را بشناسند و آنها را بپذيرند. سرمايه گذاري در توسعه استاندارد، سود را به كساني مي دهد كه عمل به استاندارد انعكاس افكار آنها باشد.

اميد است كه مطالعه بیشتر، دولت ها را متقاعد كند كه استانداردها يك كليد براي شتاب رشد اقتصادي هستند. كه به لطف آنها شركت ها مي توانند با بهره گيري از استانداردها قفل بازارهاي جهاني را بشكنند.

سازمان‌های بین‌الملل