استانداردها و مدیریت واردات

  • شماره خبر: 12878
  • تاریخ: 04 مهر 1399
  • تعداد بازدید: 251

دکتر صابری در یادداشت خود درباره استانداردها و مدیریت واردات آورده است: بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید ، واردات را ممنوع نمی‌کنند اما استانداردهای آن گونه کالاها را سخت گیرانه اعمال می‌کنند ( درون زایی  اقتصاد ملی و حمایت از تولید). 
بنابراین استاندارد قدم مشترکی از سوی همه فعالان در حوزه تولید است، کار و خدمات هر دو نیازمند استاندارد هستند. 
تولیدکننده ها، تشکل ها، محیط زیست، صنایع تولیدی، مصرف کننده، صادرات و واردات، از عواملی هستند که اگر بخواهند در مورد تولید به توافق برسند، استاندارد بهترین داور و زبان مشترک آنهاست و به قول رییس فرهیخته سازمان ملی استاندارد ،استاندارد پیش شرط جهش تولید است . 
مشخصات کالاهای مصرفی ، کالاهای نیمه ساخته ، استفاده از محیط زیست ، کالاهای وارداتی و توجه به کیفیت  کالاهای صادراتی نیازمند چارچوبی است که استاندارد می تواند ارتباط بین اجزا آنرا قانونمند و ما را در رسیدن به اهداف مورد نظر یاری کند.
استاندارد کالاها در واقع آغاز نقشه راه رقابت در مسابقات هوشمند اقتصاد جهانی است و تولید محصولات غیراستاندارد به معنی حذف اقتصادی و پایان راه تولید و حضور در بازار خواهد بود.

#زندگی_استاندارد_ ۱۵
#دکتر_محمد_صابری
#استاندارد_پیش_شرط_جهش_تولید
#استاندارد_مدیریت_واردات

سازمان‌های بین‌الملل