استاندارد و گردشگری

  • شماره خبر: 9830
  • تاریخ: 14 تیر 1399
  • تعداد بازدید: 645

صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی موثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن کارآفرینی بسیار گسترده و درآمدزایی بالا موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده است. امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد مهم می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی مزیت ها و محدودیت ها، نقش موثری در توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد بر عهده داشته باشد. توسعه صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی فرایندهای گوناگونی را ایجاد می کند که اثرات آن در تولید ناخالص ملی، کارآفرینی، به کارگیری منابع انسانی و به کارگیری بخش های مختلف اقتصادی نمایان است. بنابراین می توان گفت که صنعت گردشگری عاملی مهم در جهت توسعه اقتصادی جوامع بوده و می تواند با ایجاد نوعی کارآفرینی مزایای اقتصادی زیادی برای همه کشورها داشته باشد.

کشور ایران نیز یکی از کشورهای مهم جهان در عصر حاضر است که آثار و آداب و سنن باستانی در حدی قابل توجه وجود دارد و تنها کشوری است که با داشتن این همه جاذبه‌ های جهانگردی، بخش صنعت جهانگردی را به راحتی می ‌توان در آن مقبول ساخت.

گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه‌های جهانگردی نظیر ایران می ‌تواند به مهم‌ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی صحیح و همه‌ جانبه توأم با آینده‌نگری برای آن تنظیم و اجرا شود.

حضور موثر در بازار رقابتی، همراه با استفاده بهینه از تمامی امکانات و بهره‌برداری از منابع جدید برای ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت مناسب، بر اساس رضایت‌‌مندی مشتری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. امروزه تنها سازمان‌هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسب برخور‌دارند که محور اصلی فعالیت خود را تامین خواسته‌های مشتریان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت قرار داده‌اند.

در صنعت گردشگری نیز بحث مربوط به خدمات جایگاه مهمی دارد، در این صنعت فقط جذب گردشگر مطرح نیست نکته ای که در این میان دارای اهمیت می باشد رضایت گردشگران است. در این رابطه باید خدماتی که به گردشگر ارائه می شود با کیفیت مطلوب، اصولی و استاندارد باشند چرا که رضایتمندی گردشگران منجر به رشد این صنعت و در نهایت رونق اقتصادی می شود.

مطالعات نشان از رابطه مستقیم بین کیفیت و ارتقای سطح بخش خدمات گردشگری و افزایش تعداد مصرف‌کنندگان دارد. کیفیت خدمات، حاصل مقایسه اجمالی بین انتظارات اصلی مشتریان و تجربیات واقعی آنان است. مفهوم نهایی کیفیت خدمات باید در برگیرنده دو بخش «فرآیند خدمت‌رسانی» و همچنین «نتایج خدمت‌رسانی» باشد. در نتیجه، بهبود خدمات نیاز به رویکردهایی مناسب دارد که یکی از ابزارهای مناسب برای بهبود و ارتقای خدمات گردشگری به‌کارگیری استانداردهای این حوزه توسط ارائه دهندگان خدمات می باشد.

سازمان ملی استاندارد نیز با توجه به اهمیت موضوع گردشگری با ایجاد کمیته ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه تدوین استاندارد سعی در ارتقاء کیفیت، توسعه و رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور داشته است.

هدف اصلی از استاندارد سازی خدمات گردشگری حفظ حقوق مصرف کنندگان و تطابق هرچه بیشتر خدمات ارائه دهندگان خدمت با انتظارات و نیازهای گردشگران است. گردشگری پایدار و پیشگیری از آسیب رساندن به طبیعت نیز در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برخی استانداردهایی که در حوزه گردشگری تدوین شده است به شرح ذیل می باشد:

1. استاندارد ملی ایران شماره 19933، گردشگری حلال- الزامات

2. استاندارد ملی ایران شماره 15174، گردشگری و خدمات وابسته- اجاره (چارتر) قایق بدون خدمه- حداقل الزامات خدمات و تجهیزات

3. استاندارد ملی ایران شماره 17273، گردشگری ماجراجویانه- راهنمایان- صلاحیت کارکنان

4. استاندارد ملی ایران شماره 20175، گردشگری و خدمات وابسته- الزامات و توصیه هایی برای اداره سواحل گردشگری

5. استاندارد ملی ایران شماره 20176، گردشگری و خدمات وابسته- گردشگری صنعتی- ارائه خدمات

6. استاندارد ملی ایران شماره 20177، گردشگری و خدمات وابسته- خدمات بهره مندی عمومی مورد ارائه به گردشگران توسط متولیان مناطق طبیعی تحت حفاظت- الزامات خشکی

7. استاندارد ملی ایران شماره 20572، گردشگری و خدمات وابسته- واژه نامه

8. استاندارد ملی ایران شماره 20848، گردشگری و خدمات وابسته- مناطق نمونه گردشگری- شاخص های کیفی

و ... که در سایت سازمان بخش استانداردهای ملی به نشانی http://standard.isiri.gov.ir در دسترس عموم قرار دارد.

سازمان‌های بین‌الملل