اصلاح الگوي مصرف انرژي

  • شماره خبر: 7987
  • تاریخ: 29 شهریور 1398
  • تعداد بازدید: 241

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌ های زندگی و کاهش هزینه‌‌ ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی اصلاح الگوی مصرف باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده نیز فراهم گردد.

كشور ايران داراي منابع و ذخاير بزرگ انرژي است و منابع انرژي مانند نفت، گاز، ذغال سنگ و … به میزان قابل توجهی وجود دارد اما روند موجود رشد بي رويه مصرف انرژي، در آینده ايران را از يك كشور صادر كننده انرژي به يك كشور وارد كننده تبديل خواهد نمود. براي مقابله با اين تهديد، اجراي راه كارهاي بهينه سازي انرژي و اصلاح الگوي مصرف انرژي ضروري است. بدين ترتيب حضور ايران در بازارهاي بين المللي انرژي نيز براي بلند مدت تضمين خواهد شد. بهينه سازي انرژي يك صنعت پر سود و كم هزينه براي اقتصاد ملي است و ترويج آن اشتغال زايي گسترده اي را به دنبال دارد. ايجاد امنيت انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست از ديگر مزاياي اجراي راه كارهاي بهينه سازي مصرف انرژي است.

با توجه به افزايش مصرف انرژي در کشور، محدود بودن منابع طبيعي، حركت در راستاي طرح توسعه پايدار و حفظ محيط زيست باید تا حد امكان از هدر رفتن و تلف شدن انرژي جلوگيري شود. براي اين منظور باید در زمينه استفاده بهينه از منابع انرژي در كشور ضمن شناخت راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف انرژی قدم هايي برداشته شود. با توجه به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار انرژی در پیشرفت و توسعه پایدار کشورها، امروزه استفاده بهينه از منابع انرژي جهت رفع نيازهاي جامعه انساني نيازمند روي آوري به مديريت انرژي و بهینه سازی مصرف آن است.

مديريت انرژي عامل تأمين، مصرف بهينه و حفظ انرژي بوده و عبارت است از مجموعه اقداماتي كه در جهت كاربرد مؤثر از منابع انرژي موجود صورت مي گيرد كه اين اقدامات شامل: صرفه جویي انرژي، مصرف انرژي و جايگزيني منابع انرژي مي گردد.

يکي از چالش‌هاي کنوني در دستيابي به اصلاح الگوی مصرف، تأمين انرژي مطمئن براي رشد اقتصادي پرشتاب است. از اين‌ رو، تلاش مي‌شود با تدوين استاندارد و نظارت كافي بر مصرف انرژي و با اعمال روش‌هاي گوناگون از قبيل اطلاع رساني از ميزان مصرف انرژي، راهنمايي در زمينه مصرف صحيح انرژي و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي، مصرف انرژي را در كشور کنترل کرده و نيازهاي زيست محيطي و توسعه زيربنايي را فراهم نمايند. اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برخی از کارخانجات، صنایع، کارگاه ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است، بر این اساس سازمان ملی استاندارد ایران بنا بر این اصل تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام کرده است. لذا کارخانجات و صنایع جهت اخذ نشان استاندارد علاوه بر کیفیت محصول ملزم به رعایت معیار مصرف انرژی مشخص شده در استاندارد برای تولید محصول خود هستند.

سازمان ملي استاندارد ايران با توجه به اهمیت مبحث انرژی و محیط زیست از اوایل سال 1392 اقدام به تشکیل دفتری مستقل جهت نظارت بر اجرای استانداردهای مرتبط با عنوان «دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست» کرده است. این سازمان، با توجه به وظايف و ماموريت هاي سازماني و نيز تکالیف قانوني براساس مواد 10، 11، 16، 24، 25 و 26 قانون اصلاح الگوي مصرف و ساير قوانين مربوط، با وزارتخانه های نفت و نیرو در امر تدوين استانداردهاي تعيين معيار مصرف انرژي در زمینه تجهیزات و فرآيندها و سامانه هاي انرژي بر مشارکت نموده است.

آنچه در اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور اهميت دارد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است. لازمه دستيابي به اين مهم، حركتي حساب شده و عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي‌باشد. از اين‌‌ رو، با‌ید همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت‌هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند. براي دستيابي به اين امر، فرهنگ سازي لازم است.

سازمان‌های بین‌الملل