به قلم دکتر صابری؛ به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات

  • شماره خبر: 9489
  • تاریخ: 27 خرداد 1398
  • تعداد بازدید: 36

ارتباطات از گذشته تا همیشه همیشه به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم برای انسان محسوب می شود. در گذشته های دور، دوچرخه سوار مسئول حمل و نقل و انتقال پیام های فرمانروایان و افرادی بود که بر روی زمین بوده اند. دود، نور و پرچم نیز از دیگر مشکلات برقراری ارتباط و ارسال پیام است که اغلب از بلند و بلند بلند یا برجها برای این منظور استفاده می شود. استفاده از كابوتران نامه بر و اسبها نيز از ساير روش ارسال پيام معمولي بوده است.

عصر حاضر، عصر ارتباطات است. اندیشمندان بر این باورند که رسانه های جمعی در تاثیر گذاری بر جامعه افراد تاثیر می گذارند و بر ذهن، ذهن و ذهن افزوده می شوند و از سوی دیگر گسترش و گسترش ارتباطات ماهواره ای A و افزایش شبکه های کامپیوتری در چند دهه اخیر نوعی همگرایی ارتباط در میان مردم جهان پدید می شود و موجب نزدیک شدن آنها به لحاظ اخلاقی و فرهنگی می شود. همگرايي ارتباطي مقدمه رشد و توسعه فكري انسان ها و هماهنگي فرهنگي آنهاست و جهان بينش را از طريق افزايش روزافزون اطلاعات و اطلاعات افزايش مي دهد، به عبارت ديگر، به دليل گسترش شبكه هاي ارتباطات جهاني و افزايش تكنولوژي هاي تلويزيوني و بين المللي به ويژه اطلاعات اينترنت نابرابر از بین رفته است. امروزه همه مردم به راحتی می توانند با تمام نقاط جهان تماس بگیرند و از حوادث و رویدادهای مهم اطلاع رسانی به عبارتی جهان پهناور و ناشناخته امروزه امروز، با وجود شبکه های ارتباطی به یک دهکده کوچک تبدیل شده است که می تواند به هر گوشه آن سرخوش و از اتفاقات با خبر شد.

 به امید روزی که همه رسانه های جهان، پیام رسان صلح و دوستی بودن هستند.

محمد صابری

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل

 

سازمان‌های بین‌الملل