به قلم دکتر صابری؛ به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات

  • شماره خبر: 9489
  • تاریخ: 14 تیر 1399
  • تعداد بازدید: 202

ارتباطات از گذشته تا كنون به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم برای انسان محسوب می شود. در گذشته های دور، دوچرخه سوار مسئول حمل و نقل و انتقال پیام های فرمانروایان بود. دود، نور و پرچم نیز از دیگر شيوه هاي برقراری ارتباطات و ارسال پیام بود که اغلب از بلندی یا برجها برای این منظور استفاده می شد. استفاده از کبوتران نامه بر و اسبها نيز از ساير روشهاي ارسال پيام معمولي بود.

عصر حاضر، عصر ارتباطات است. اندیشمندان بر این باورند که رسانه های ارتباط جمعی  بر ذهن افراد تاثير مي گذارند . از سوی دیگر گسترش ارتباطات ماهواره ای و افزایش شبکه های کامپیوتری در چند دهه اخیر نوعی همگرایی ارتباطي در میان مردم جهان پدید آورده و موجب نزدیک شدن آنها به لحاظ اخلاقی و فرهنگی شده است. همگرايي ارتباطي هم مقدمه رشد و توسعه فكري انسان ها و هماهنگي فرهنگي آنهاست، به عبارت ديگر، به دليل گسترش شبكه هاي ارتباطي و اينترنتي، نابرابري هاي اطلاعاتي از بین رفته است. امروزه همه مردم به راحتی می توانند با تمام نقاط جهان تماس بگیرند و از حوادث و رویدادهای مهم اطلاع یابند.

به عبارتی جهان پهناور و ناشناخته امروز با وجود شبکه های ارتباطی به یک دهکده کوچک تبدیل شده است که می تواند به هر گوشه آن سرکشید و از اتفاقات با خبر شد.

 به امید روزی که همه رسانه های جهان، پیام رسان صلح و دوستی باشند.

سازمان‌های بین‌الملل