تعالی، سرآمدی و جهش تولید با استاندارد

  • شماره خبر: 13721
  • تاریخ: 01 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 322

در جهانی ما زندگی می کنیم که گفتن کلمه حرکت هم بسیار سخت است در نتیجه افرادی که حرکت می کنند بسیار شگفت انگیز و تعجب آور خواهند بود. حرکت و تکاپو نیازمند انرژی است و صرف انرژی مستلزم خطر و ریسک است.

در جهان ما هر ایجاد و حرکتی می تواند موجب پویایی جامعه شود که خود باعث توسعه و پیشرفت می شود.

در این دنیا افرادی هستند که ریسک و خطر حرکت در جامعه به خاطر توسعه و پیشرفت را قبول می کنند و با تمام قوا و نیرو مشکلات پیش رو را پشت سر می گذارند.

تولیدکنندگان در فضای فعلی، حرکت و توسعه را با نیرو و باهدف ایجاد محیطی پویا و آرام و تعالی بخش برای مردمان دنبال کرده و نوید بخش فردایی آینده ساز خواهند بود.

تولید زاییده کار است و کار با کارگر معنا پیدا می کند. کارگران پیشرانان تولید، حماسه سازان عرصه تولید و حامیان پیشرفت و توسعه خواهند بود.

طبعا رقابت در میدان تولید، لازمه اقتصاد آزاد و سالم و هیجان ساز و تسریع کننده و شکوفا کننده ایده های ناب خواهد بود.

از عوامل برتری در رقابت دریافت تاییدیه ها و صحت تولید و خدمات از مراجع قابل اطمینان در هر کشور است. و در این زمان، استانداردها زبان مشترک همه تولید کنندگان و مصرف کنندگان در تمام دنیا بوده و می تواند شاخصی برای سرآمدی در رقابت تولید باشد و کار و کارگران با قواعد مشخصی برای تولیدی مورد قبول همگان هدایت کند.

تولیدی که مصرف کننده و تولید کننده توانایی ارزیابی محصولش را در هر جای دنیا میسر و امکان پذیر می کند.

بی شک با اولویت حمایت از کار و کارگر و کیفیت، تولید بر پایه استانداردها می تواند تولید را با جهشی بی نظیر مواجه و سکوی پرتاب اقتصاد اسلامی ایرانی به همه نقاط دنیا را فراهم سازد.

قطعا در سال جهش تولید، استانداردها می توانند سرآمدی، تعالی و کیفیت را با تولید عجین نموده و درکنار ایجاد بازارهای هدف بکر و پتانسیل دار جهانی، گوی رقابت را از سایر تولید کنندگان برباید و بازارهای داخلی و صادراتی را جولانگاه محصولات استاندارد ایرانی قرار دهد.

 

سازمان‌های بین‌الملل