جهش توليد و روانشناسی اقتصادی 1

  • شماره خبر: 13630
  • تاریخ: 01 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 330

هويت علم اقتصاد را "توليد" تشکيل مي دهد و توليد هم تابع اصول علمي و رياضي و البته عوامل جامعه شناختي و روانشناسي است.

روانشناسی اقتصادی هم به معنی تحلیل عوامل و رفتارهایی است که انگیزه همه ارکان مستقیم و غیر مستقیم تولید و ایجاد ارزش افزوده یا ثروت واقعی را تقویت می کند تا امیدواری به رشد و توسعه و رونق اقتصادی به حداکثر برسد. 

هويت جامعه شناسي توليد به اين است که همه مردم در يک جامعه با همه منابع و دانش و توان خود وارد عرصه تولید واقعی شوند و همه بازارهای اقتصادی اعم از پول و کار و کالا و سرمایه هم در خدمت تولید ملی قرار گیرند.
تولیدی که هم در عرصه داخلی مورد احترام مصرف کنندگان و خانوارهاست و هم در خارج، از توان رقابتی بالاتری برخوردار است،این يعني توليد هم بايد همراه با استانداردها باشد.
از طرف دیگر "جهش تولید ملی به عنوان شاه کلید اقتصاد مقاومتی و بيانيه گام دوم " نیازمند فضای مطلوب روانشناسی است تا همه ظرفیت های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت در همه مختصات سرزمین و جغرافیای طبیعی و انسانی و اقتصادی  فعال شود و در مسیر ایجاد ثروت  قرار گیرد.
برای این کار باید فضای اقتصادی همراه با انگیزه اقتصادی و سودآوری و نفع فردی و جمعی و ملی فراهم شود و البته شالوده همه اين تلاش ها ، رعايت بهداشت مالي و استانداردهاي اقتصادي و توليد است.یعنی استاندارد، پیشران و لازمه جهش تولید است .
#محمد_صابری
#بهداشت_مالی_استاندارد_اقتصادی
#روانشناسی_اقتصاد
#زندگی_استاندارد_17
 

 

سازمان‌های بین‌الملل