جهش تولید و راهکارهای عملیاتی آن

  • شماره خبر: 13519
  • تاریخ: 05 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 252

نام گذاری سالیان گذشته با عناوین مختلف اقتصادی توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده عزم همه جانبه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی برای رسیدن به رشد و شکوفائی اقتصادی کشور و افزایش ثروت ملی و نهایتا رفاه و امنیت اجتماعی در سایه بهره گیری از همه امکانات کشور می باشد.  

سرزمین ما از غنی ترین کشورهای جهان در زمینه منابع طبیعی و خدادادی بویژه در زمینه نفت و گاز و معادن مختلف و قابلیتهای بخش کشاورزی به حساب می آید. در عمل ثابت شده ذهن خلاق و همت مردم کشورمان در بهره گیری و مدیریت این منابع در هر کجا که عزم جدی و حمایت همه جانبه مسئولین همراه بوده، آثار ارزشمند پیشرفت اقتصادی را به ارمغان آورده.  وجود منابع طبیعی غنی، انسانهای توانمند و خلاق و بازار مصرف داخلی و همچنین ظرفیتهای بالقوه صادراتی در سالی که بنام جهش تولید نام گذاری شده زمینه را برای رشد اقتصادی، حفظ اشتغال پایدار و توسعه آن و افزایش درآمد ملی مهیا کرده است. مهمترین برنامه هائی که تولید کنندگان و مسئولین برای رسیدن به اهداف جهش تولید می تواننددردستورکارقراردهند مواردذیل می باشد:

1- شناسائی ظرفیت های خالی و فعال سازی آن

2- نوسازی ماشین آلات خط تولید

3- تکمیل زنجیره تولید و رفع مشکل مواد اولیه واحدهای تولیدی

4- ارتقاء دانش تولید و توجه به خدمات فنی مهندسی

5- ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و توجه به نیازهای مشتریان

6- اعتماد سازی در زمینه مصرف کالاهای تولید داخل

7- توجه به صادرات محصولات تولیدی

8- اجرای دقیق قانون نظام صنفی به منظور برخورد با تولید کنندگان متقلب و حمایت از حق مصرف کنندگان

9- استفاده از ظرفیت های سیاسی و فرهنگی برای حمایت از کالای ایرانی

استاندارد در سال جهش تولید می تواند به عنوان بازوی مددکار و همراه بخش تولید و خدمات نقش آفرین باشد. 

سازمان‌های بین‌الملل