روز ملی کیفیت

  • شماره خبر: 7714
  • تاریخ: 16 خرداد 1399
  • تعداد بازدید: 421

18 آبان ماه هر سال برابر با 9 نوامبر در تاریخ کشور ما به نام روز ملی کیفیت نامگذاری گردیده است. این روز، فرصت خوبی است برای تفکردرباره نقش و اهمیت مدیریت کیفیت در تمامی ابعاد زندگی، و اینکه چگونه ما می توانیم به عنوان یک فرد و یا به عنوان صاحب کسب و کار، مدیر، کارمند، مصرف کننده و یا شهر وند در ارتقاء کیفیت در فعالیت های خودمان و جامعه نقش آفرینی کنیم.

فارغ از اینکه من و شما به چه کار و فعالیتی مشغول هستیم، تولید کننده ایم یا مصرف کننده، ارائه دهنده خدمات هستیم و یا دریافت کننده آن و یا اینکه فعالیتی را انجام می دهیم که شغل ماست، بایستی به نیکی بدانیم آرامش و رضایت، ایمنی و سلامتی، اعتماد و اطمینان ما به اصالت و صحت کالا و خدمت دریافتی، به یک شبکه پیچیده از نظارت ها و ارزیابیهای کیفی بستگی دارد که در طول فرایندها ودر داخل یک سیستم و مدل کیفی مناسب صورت می پذیرد که در این میان هر یک از ما نیز ممکن است نقش و مسئولیتی را ایفاء نمائیم.

واقعیت اینست که بدون اعمال این نظارت های کیفی و استقرار فرآیندها و سیستم های مدیریتی کیفیت، جهان بسیارغیرقابل پیش بینی و خطرناک می باشد لذا به منظور حفظ و استمرار پیامدهای مثبت کیفی، استقرار سیستم ها و مدل های کیفی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

علاوه بر نتایج ایمنی، سلامتی، اعتماد و اطمینان که حاصل پایش کیفیت در زنجیره تولید و ارائه خدمت می باشد استقرار سیستم کیفیت و پایش آن موجب خواهد شد تا سازمانها نسبت به مدیریت عملکرد خود بصیرت پیدا کنند و رابطه علمی و اثر گذار بین آنچه که طرح ریزی و انجام شده و نتایجی را که به دست آمده را نیز احصاء کنند. به عبارتی سازمان قادر خواهد شد تا فعالیت های خویش را اندازه گیری نموده و نقاط ضعف و قوت خویش را شناسایی و بهبود بخشد و از این طریق بهبودرا نظام مند و فرموله نماید.

این قابلیت امکان حفظ و استمرار و ارتقاء کیفی محصول را برای سازمان امکان پذیر ساخته، و از این طریق موفقیت پایدار شکل می گیرد. فرموله شدن بهبود و برقراری ارتباط منطقی بین اقدامات و نتایج، دستاورد دیگری نیز دارد و آن ایجاد الگو برای سایر سازمانهای یاد گیرنده می باشد تا آنها نیز بتواند مسیر تعالی را طی نمایند. که خود این موضوع موجب توسعه فرهنگ کیفیت و نهادینه شدن آن در کشور می گردد.

موضوع بعدی بحث اعتماد و اطمینان جامعه به خدمات و محصولات دریافتی است که این مقولات زاییده کیفیت بشمار می آید به بیان دیگر آرامش جامعه مرهون رفتار کیفی انسانها در همه جنبه های فعالیت می باشد و اینگونه هست که چرخه ء با فضیلت انسانی در جامعه ای شکل، رشد و توسعه می یابد.

سخن آخر اینکه، در چرخه حیات بودن به معنای نگرشی فراتراز من فردی است لذا برای اینکه بتوانیم به خودمان کمک کنیم باید یاد بگیریم که به دیگران نیز کمک کنیم. و این مستلزم عبور از خویشتن برای رسیدن به چیزهایی است که بسیار معتبرتر از خودمان می باشد.

برای ماندگاری، کیفیت زندگی مهم هست نه مدت زمان آن، ماندگار باشید و جاودان 

سازمان‌های بین‌الملل