ساخت جهانی پایدار و شهر پایدار به صورت همزمان

  • شماره خبر: 14154
  • تاریخ: 01 مهر 1399
  • تعداد بازدید: 41

با توجه به این که نیمی از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند پیش بینی می شود این رقم در سال 2050 از 70 درصد نیز تجاوز کند. از آن جایی که شهرها فرصت های شغلی بیشتری برای زندگی را فراهم می کنند این چالش ها نباید منجر به نادیده گرفتن توسعه پایدار باشد. در حالی که شهرها فقط 3 درصد از سطح کره زمین را اشغال کرده اند اما باعث تولید 75 درصد از انتشار کل گازهای گلخانه ای هستند.

همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که 80 درصد جمعیت شهری در سال 2050 در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند کرد که بیشتر آن ها در آفریقا و آسیا قرار خواهد گرفت زیرا در این مناطق روستاها به تدریج در حال شکل گیری و تبدیل به شهرشدن هستند. این مسئله یکی از ضرورت های به کارگیری شیوه هایی مدیریتی کارآمد برای مقابله با چالش شهرنشینی است.

برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شده برای ایجاد جهانی پایدار الزامی است چرا که شهرها باید بتوانند بدون آن که به نسل های آینده آسیبی برسانند نیازهای خود را براورده سازند. نحوه طراحی و ساختمان شهرها می تواند تاثیر مثبتی بر آب و هوا و محیط زیست بگذارد و اشاره ای به کیفیت زندگی نداشته باشد. این تحولات شامل پنج حوزه متمرکز انرژی، ساخت و ساز، حمل و نقل، طراحی شهری و مدیریت آب است. اما با شیوع بالای فقر، جرم و خشونت در جهان پیچیده تر می شود. درحالی که ایجاد شهرهای پایدار باعث پیشرفت اقتصادی اجتماعی است و حفاظت از محیط زیست را تضمین می کند یک چالش بزرگ برای همه کشورها است.

برای این که دیدگاه های ما به واقعیت تبدیل شود باید راه حل های مطمئن و خوب، خلاقانه و مقطعی را که در زمینه های مختلف جهان قابل تکثیر است را تشویق کرد. این امر مستلزم همکاری مقامات محلی نهادهای دولتی و خصوصی مراکز تحقیقاتی و سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد (NGO) است.

از آنجایی که استانداردسازی مزایای قابل توجهی را به عنوان بستر فراهم می کند بنابراین می تواند راه حل های مشترکی را برای مقابله با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای ذینفعان ارائه نماید و جای تعجب نیست که سازمان استاندارد ایزو بیش از 300 استاندارد برای شهرها و اجتماعات پایدار ارائه نموده است.

شهرهای سوئد در حال ساخت مجدد خود هستند برای مثال استکهلم در حال پیدا کردن راه هایی برای پایداری و دستیابی به شهر سبز است و اصول سبز را در طراحی و ساخت و سازهایی که این شهر را هوشمندتر و پایدارتر نماید را به کار می گیرد.

در سال 2010 شهر استکهلم به نخستین شهر سبز اروپا تبدیل شد و از آن زمان مشارکت در مدیریت محیط زیست ادامه دارد و کشور سوئد نیز امیدوار است که راه حل های آزمایش شده خود را بتواند در سراسر جهان به اشتراک بگذارد.

سوئدی ها بر فرهنگ جامعه تاکید زیادی دارند و این که راه حل ها با استفاده از یک رویکرد جامع، فراگیر و متقابل انظباطی تهیه شود.

سازمان استاندارد سوئد در راستای سند 2030 سازمان ملل متحد و اهداف 17 گانه توسعه پایدار آن به دنبال طراحی استاندارد جدیدی برای پیشبرد اهداف جهانی است. این استاندارد راهنمایی هایی را با تکیه بر همکاری متقابل شهرداری ها، صنعت، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد سراسر کشور را در خصوص اهداف 17 گانه توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه ای ارائه می دهد.

این استاندارد مورد استقبال بیش از 200 سازمان استاندارد ملی و بین المللی قرار گرفته است و از آن ها درخواست شده است تا در خصوص این پیش نویس اظهار نظر کنند.

سازمان استاندارد سوئد امیدوار است که این استاندارد منبع الهام بخش جهانی باشد. پایداری همیشه در بطن استراتژی های توسعه شهری در سوئد بوده است. این مورد کار با روشهای پایدارتر با شرکای مختلف و توانمندسازی شهروندان از طریق کل امکانات است که پیشنهاد می شود توسعه شهری با محوریت انسان باشد. که امید است این اتفاق بیافتد.

سازمان‌های بین‌الملل