محمد صابری: فرهنگ استاندارد در خانه ها ؛ دقيق باشيم

  • شماره خبر: 12632
  • تاریخ: 07 خرداد 1399
  • تعداد بازدید: 114

-  استاندارد يک روي سکه خوشبختي، سلامت  و موفقيت در زندگي فردي، اجتماعي، ملي و جهاني است و بايد از همان محيط خانه ها ؛ استانداردها را دقيق  رعايت کنيم و در سطح جامعه هم  تک تکمان مطالبه گر همه استاندارها باشيم.
-   امروزه استانداردها به زمان و مکان خاصي  محدود نمي شود و اتفاقا بايد رعايت استانداردها را از محيط هاي خانواده ها آغاز کنيم. 
-  استاندارد، همه آيين ها، سبک و روشهاي زندگي فردي؛ خانوادگي و اجتماعي را شامل مي شود تا موفقيت و سلامت انسان تامين و تضمين شود. 
-  تدوين استاندارد در ایران که قدمت حدود 100 ساله دارد واین موضوعی نیست که فقط به کالاها محدود شود. 
-  22 ميليون خانواده ايراني بايد ميزبان استاندارها باشند. در درون خانه ؛ هر کالا و خدمتي ، وسیله یا کمیّت های فیزیکی مانند نور و جرم نیز بايد استاندارد باشند.
-  دراین میان آیا به نظر شما فکر ، رفتار و منش ما نباید استاندارد باشد؟ 

سازمان‌های بین‌الملل