پژوهش ثروت آفرینی است

  • شماره خبر: 15394
  • تاریخ: 02 بهمن 1399
  • تعداد بازدید: 78

از فعالیت های زیر بنایی علمی، که در یک کشور باید به آن پرداخته و در سطوح مختلف فرهنگ سازی شود ، موضوع پژوهش است .

پژوهش را میتوان به عنوان سنگ بنای زیرین ساختمان علمی و اجرایی کشور محسوب نمود که اگر به درستی به آن پرداخته شود و نتایج قابل توجهی به دست آید، آثار آن را می توان در دیگر قسمت های جامعه مشاهده نمود.

آنچه مسلم است باید همه دست اندرکاران و مدیران کلان کشور ، در سیاستگذاری و برنامه های توسعه محور، در همه ابعاد مختلف به  موضوع پژوهش اهمیت ویژه ای دهند و زمینه های اجرایی نمودن و تهیه زیر ساخت ها و انگیزش های  محیطی برای ورود پژوهشگران به عرصه  پژوهش را مهیا نمایند.

انجام پژوهش با تولید علم رابطه مستقیمی دارد و قطعا کشورهای دارنده علم حاصل از پژوهش ، می توانند فناوری های حاصل از علوم بدست آمده را به کشور های درخواست کننده به فروش برسانند و ثروت ملی تولید کنند.

در این راستا یکی از مفاهیمی که با موضوع پژوهش ارتباط تنگاتنگی دارد، مقوله استاندارد سازی است ؛ که با توسعه روز افزون صنعت و خدمات نوین و لزوم استقرار استاندارد سازی ، اهمیت و ضرورت پژوهش را دوچندان  نموده است.

سازمان ملی استاندارد با تکیه بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ظرفیت پژوهشگاه استاندارد می تواند نقش مهمی را در بهبود کیفیت شاخص های همه جانبه  جامعه که در واقع دغدغه پژوهش است ایفا کند.

لذا می طلبد که مدیران کلان  کشور  در راستای تسهیل و ترغیب پژوهشگران به انجام  پژوهش گام های موثری بردارند.

 

نویسنده: علیرضا سلیمانی، مسئول اداره استاندارد شهرستان دهلران

سازمان‌های بین‌الملل