یادداشتی بر انقلاب چهارم صنعتی و استانداردها

  • شماره خبر: 7138
  • تاریخ: 01 خرداد 1398
  • تعداد بازدید: 340

آلبرت اینشتین: «تخیل اهمیت بیشتری از دانش دارد»

جهان امروز در مرز یک انقلاب فناوری ایستاده و بیش از هر زمان دیگر دستخوش تغییر است. انقلاب صنعتی اول از آب و بخار برای به حرکت در آوردن توربین ها و موتور صنعت بهره گرفت، در انقلاب دوم انرژی الکتریکی موتور اصلی حرکت و توسعه کشورها شد و در انقلاب سوم ابزار الکترونیکی به کمک فن آوری اطلاعات وارد تولید شد. اما اینک در آستانه ورود انقلاب چهارم صنعتی شاهد تلفیق فناوری های مختلف و حذف مرزهای بین آنها در جهت تسهیل و تسریع بیش از پیش تولید می باشیم.

در سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته دنیا بحث چهارمین انقلاب صنعتی به عنوان یک اصل زیربنایی مطرح شده است. دولتها بدنبال راهکارهایی جهت گذر از موج سوم و پیاده سازی موج چهارم انقلاب صنعتی  با وارد کردن دانش دیجیتال هستند. موج چهارم، موج تخیل انسان است پس می توان چنین گفت که عصر انقلاب چهارم عصر مجازی است. این عصر، عصر تلفیق انسان و ماشین می باشد. بهتر بگوییم تلفیق تخیل و ماشین.

از آنجائیکه مفهوم کلی این موج، تأثیر متقابل انسان و ماشین بر یکدیگر است باعث تغییراتی در نظام های ساختاری کشورها خواهد شد. لذا دولت ها نیز بایستی هر چه سریعتر خود را با این تغییر هماهنگ نمایند تا باسونامی وارده از سایر کشورها دچار چالش نشوند.

نکته مهم و قابل تأمل اینست که این موج با سرعت شتابدار در حال توسعه بوده و اگر کشوری بخواهد به دنبال تعامل با سایر کشورها و افزایش حجم صادرات خود باشد هیچ راهی جز ورود به موج مجازی را نخواهد داشت و بایستی راهکاری جهت ورود به این فرایند با توجه به سیاست های هر دولت اندیشیده شود و برای برخی کشورها همچون کشور ما شاید باید به قول بزرگان  به شکل جهشی از میانه موج دوم و یا سوم وارد این موج شد.

آنچه مسلم است سازمانهای استاندارد به عنوان یکی از سازمانهای زیربنایی در سطح جهانی و ملی نقش عمده و بسزایی در این انقلاب همچون انقلاب های صنعتی قبل خواهند داشت و بر همین اساس شعار «استانداردها و چهارمین انقلاب صنعتی» در سال جاری توسط سازمان های بین المللی مطرح گردیده و بالتبع آن،  سازمان ملی استاندارد ایران نیزدر برنامه های سال جاری و سال های آتی به دنبال اجرای سیاست های سازمان های بین المللی استاندارد سازی می باشد. قطعاً در ورود به این عصر نمی توانیم خود را ایزوله نماییم و بایستی با اجرایی سیاست های جدید، حداقل در امور بنگاه های اقتصادی ورود کرده و با باور اجرای این موج و با بکار گرفتن نیروهای شایسته که در حقیقت منبع تغذیه این موج می باشند در کنار شناسایی نیرو های نخبه، ارتباط تنگاتنگ  با شرکت های دانش محور و تعامل با دانشگاهها و صنایع مهم و کلیدی باید مراحل همراهی با این موج را مهیا نماید.

سازمان استاندارد می بایست، تدوین استانداردهای فناوری جدید و پیشرفته اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار دهد. با تکیه بر تدوین این نوع استانداردها در این موج نه تنها جریان تولید در سطح کارخانجات و صنایع تولیدی، بلکه کل زنجیره ارزش، بهینه خواهد شد، به علاوه این شبکه تمام مراحل چرخه عمر محصول از ایده محصول تا توسعه آن، تولید، استفاده، نگهداری و بازیافت را شامل می شود.

و سخن آخر.   تولید کنندگان کالا و خدمات اگر نتوانند خود را با این دگرگونی و تحول بزرگ همگام کنند باید از بازار خداحافظی کنند زیرا دیگر محصول آن‌ها خریدار نخواهد داشت. اینک سازمان استاندارد بایستی با ايجاد حساسيت در بدنه صنعت كشور بكوشد تا پيشاپيش با تبديل تهديدهاي آنها به فرصت‌ همراه با صنایع  برتر و دانش بنیان کشور بر اين امواج سوار و گامي در جهت تعالي صنعت كشور بردارد و از غافله عقب نماند.

 

سازمان‌های بین‌الملل