با حضور معاون ارزیابی کیفیت در آذربایجان شرقی:
سه‌شنبه 1397/05/09
سازمان‌های بین‌الملل