مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی عنوان کرد
سه‌شنبه 1396/08/30
با حضور معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران روی داد
یکشنبه 1396/08/21
در بازدید مهندس مرندی مقدم از اداره کل استاندارد آذربایجان غربی روی داد
یکشنبه 1396/08/21
سازمان‌های بین‌الملل