بیانیه مدیرکل استاندارد آذربایچان غربی به مناسبت روز قدس
پنج‌شنبه 1399/03/01
مدیر کل استاندارد خبر داد
شنبه 1399/02/13
مدیر کل استاندارد عنوان کرد
دوشنبه 1399/02/08
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی خبر داد
شنبه 1399/01/23
مدیر کل اداره استاندارد آذربایجان غربی:
یکشنبه 1398/12/11
سازمان‌های بین‌الملل