مدیر کل استاندارد از اجرای بند 18 از ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان خبر داد
سه‌شنبه 1399/11/28
توسط اداره کل استاندارد آذربایجان غربی
پنج‌شنبه 1399/10/25
اداره کل استاندارد آذربایجان غربی
شنبه 1399/10/06
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی خبر داد:
دوشنبه 1399/09/10
پیام تسلیت در پی شهادت محسن فخری زاده پدر هسته ای ایران
دوشنبه 1399/09/10
سازمان‌های بین‌الملل