مدیرکل استاندارد اردبیل
دوشنبه 1398/05/28
گردهمایی منطقه ای معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در اردبیل برگزار می شود
دوشنبه 1398/05/14
مدیر کل استاندارد استان اردبیل :
دوشنبه 1398/04/03
یکصدمین جلسه میز خدمت با حضور مدیرکل و کارشناسان در اداره کل استاندارد اردبیل برگزار شد
پنج‌شنبه 1398/03/30
مدیرکل و کارکنان اداره کل استاندارد اردبیل با دوچرخه در محل کار خود حاضر شدند
سه‌شنبه 1398/03/07
78 سند استاندارد ملی در سال 97 تدوین و بازنگری شد
یکشنبه 1398/03/05
سازمان‌های بین‌الملل