گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد در اردبیل برگزار می شود
چهارشنبه 1397/05/24
حمایت از بخش خصوصی با نگاه مثبت از اولویت برنامه ها اداره کل استاندراد استان اردبیل است
شنبه 1397/05/20
اداره کل استاندارد استان اردبیل جزء سه دستگاه موفق ارائه خدمات در میز خدمت انتخاب شد
شنبه 1397/05/13
صدور پایان کار ساختمان در شهرداری ها منوط به اخذ گواهی بازرسی آسانسور می باشد
دوشنبه 1397/05/08
استاندارد سازی محصولات تولیدی در صاردات استان از اهمیت بالایی برخوردار است
یکشنبه 1397/04/10
سازمان‌های بین‌الملل