طرح« نظارت همه به همه» در اداره کل استاندارد اردبیل برگزار شد
دوشنبه 1397/07/09
حضور سعید علی¬حسینی، ملی¬پوش اردبیلی و پرافتخار تیم ملی وزنه¬ برداری در میز خدمت اداره کل استاندارد اردبیل
یکشنبه 1397/06/18
با استفاده از ظرفیت های استاندارد و دستگاه قضایی می توان فرهنگ استاندارد در جامعه را نهادینه کرد.
شنبه 1397/06/17
گردهمایی منطقه ای تدوین و ترویج استاندارد در اردبیل برگزار می شود
چهارشنبه 1397/05/24
حمایت از بخش خصوصی با نگاه مثبت از اولویت برنامه ها اداره کل استاندراد استان اردبیل است
شنبه 1397/05/20
اداره کل استاندارد استان اردبیل جزء سه دستگاه موفق ارائه خدمات در میز خدمت انتخاب شد
شنبه 1397/05/13
صدور پایان کار ساختمان در شهرداری ها منوط به اخذ گواهی بازرسی آسانسور می باشد
دوشنبه 1397/05/08
سازمان‌های بین‌الملل