دیدارمدیرکل استاندارد اردبیل با فرماندار شهرستان پارس آباد
پنج‌شنبه 1397/09/08
بازرسـی ادواری آسانسـور ضـروری است
پنج‌شنبه 1397/08/24
دیدار مدیرکل استاندارد استان با فرماندار مشگین شهر
سه‌شنبه 1397/08/22
دریافت گواهینامه تایید صلاحیت برای ایجاد آزمایشگاه های همکار از طریق سامانه انجام می شود.
چهارشنبه 1397/08/09
طرح« نظارت همه به همه» در اداره کل استاندارد اردبیل برگزار شد
دوشنبه 1397/07/09
حضور سعید علی¬حسینی، ملی¬پوش اردبیلی و پرافتخار تیم ملی وزنه¬ برداری در میز خدمت اداره کل استاندارد اردبیل
یکشنبه 1397/06/18
سازمان‌های بین‌الملل