مدیر کل استاندارد استان اردبیل :
سه‌شنبه 1399/05/21
مدیر کل استاندارد استان اردبیل :
شنبه 1399/05/04
مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبرداد:
سه‌شنبه 1399/04/24
مدیرکل استاندارد استان اردبیل:
چهارشنبه 1399/04/18
تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مراجعین از اولویت های اداره کل استاندارد اردبیل
دوشنبه 1399/04/16
دیدار مدیرکل استاندارد استان با اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
دوشنبه 1399/04/09
مدیرکل استاندارد اردبیل از آغاز فرایند انتخاب واحد تولیدی نمونه استانی و ملی در سال 99 خبر داد.
شنبه 1399/04/07
دیدار مدیر کل استاندارد استان اردبیل با نماینده مردم شهرستان های خلخال و کوثر درمجلس شورای اسلامی
چهارشنبه 1399/04/04
مدیرکل استاندارد اردبیل در بازدید از منطقه مغان:
شنبه 1399/03/31
سازمان‌های بین‌الملل