مدیر کل استاندارد اردبیل خبر داد:
یکشنبه 1398/11/06
دومین شرکت بومی بازرسی فنی آسانسورهای برقی در استان اردبیل تائید صلاحیت شد
دوشنبه 1398/10/30
انجام 4 هزار مورد بازرسی ازواحدهای صنفی استان اردبیل
شنبه 1398/10/28
تحقق77درصدی صدور پروانه‌ کاربرد علامت استاندارد در اردبیل
یکشنبه 1398/10/22
بازرسی و آزمون بیش از 3 هزاروسیله سنجش سبک در استان اردبیل
شنبه 1398/10/07
بیش از 600 مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شده است
پنج‌شنبه 1398/10/05
اجرای طرح پرسشگری استاندارد در استان اردبیل
دوشنبه 1398/10/02
حضور اداره کل استاندارد اردبیل در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی
شنبه 1398/09/30
دریافت گواهینامه اهتمام و تقدیرنامه اشتهار به كیفیت توسط دو واحد تولیدی استان اردبیل
سه‌شنبه 1398/09/05
بازدید دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی از اداره کل استاندارد استان اردبیل
شنبه 1398/08/04
نخستین‌ ‌رویداد دانش‌آموزی با موضوع ایده های نوآورانه برای ترویج استاندارد برگزار شد
شنبه 1398/08/04
تفاهم نامه همکاری فیمابین اداره کل استاندارد استان اردبیل و پارک علم و فناوری امضا شد
پنج‌شنبه 1398/08/02
مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در اردبیل برگزار شد
پنج‌شنبه 1398/08/02
سازمان‌های بین‌الملل