به مناسبت فرارسيدن ايام الله دهه فجر برگزار شد:
سه‌شنبه 1399/11/14
مدیرکل استاندارد استان بوشهر:
شنبه 1399/11/11
رئيس ستاد اقامه نماز استان بوشهر مطرح كرد:
چهارشنبه 1399/11/08
طی 9 ماه گذشته صورت گرفت؛
چهارشنبه 1399/10/24
رئيس استاندارد گناوه:
سه‌شنبه 1399/08/27
رئيس استاندارد گناوه تاكيد كرد:
چهارشنبه 1399/08/21
سازمان‌های بین‌الملل