به مناسبت هفته بسیج برگزار شد:
یکشنبه 1398/09/10
به مناسبت هفته بسیج برگزار شد:
یکشنبه 1398/09/10
به مناسبت روز کیفیت برگزار شد:
یکشنبه 1398/08/19
امام جمعه بوشهر در دیدار با کارکنان استاندارد:
سه‌شنبه 1398/08/14
امام جمعه جم در دیدار با سرپرست استاندارد این شهرستان:
دوشنبه 1398/08/13
سازمان‌های بین‌الملل