به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد:
دوشنبه 1398/07/22
به مناسبت هفته استاندارد برگزار شد؛
یکشنبه 1398/07/21
فرماندار کنگان:
یکشنبه 1398/07/21
امام جمعه اهل سنت کنگان:
شنبه 1398/07/20
به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد صورت گرفت:
شنبه 1398/07/20
سازمان‌های بین‌الملل