در راستاي حمايت از كالاي استاندارد ايراني:
دوشنبه 1396/07/24
در همايش روز جهاني استاندارد در بوشهر:
دوشنبه 1396/07/24
نماينده انجمن شركت هاي همكار استاندارد كاليبراسيون استان بوشهر:
دوشنبه 1396/07/24
مديركل استاندارد استان بوشهر:
دوشنبه 1396/07/24
در راستاي هفته استاندارد صورت گرفت:
دوشنبه 1396/07/24
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت استاندارد ایران خبر داد:
دوشنبه 1396/07/24
مديركل استاندارد استان بوشهر خبر داد:
دوشنبه 1396/07/24
براي اولين بار در جنوب كشور صورت گرفت:
دوشنبه 1396/07/24
به مناسبت هفته استاندارد صورت گرفت:
دوشنبه 1396/07/24
طی انعقاد تفاهم نامه ای بین ادارات استاندارد و آموزش و پرورش کنگان برگزار می شود:
شنبه 1396/07/22
به مناسبت هفته استاندارد افتتاح شد:
شنبه 1396/07/22
سازمان‌های بین‌الملل