در جشنواره شهيد رجايي:
شنبه 1397/12/11
به مناسبت روز زن:
سه‌شنبه 1397/12/07
به مناسبت دهه فجر برگزار شد:
پنج‌شنبه 1397/12/02
سازمان‌های بین‌الملل