معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری:
یکشنبه 1398/05/13
در نشستی به میزبانی اداره‌کل استاندارد تهران،
چهارشنبه 1398/05/09
مدیرکل استاندارد تهران:
چهارشنبه 1398/05/09
در سالروز میلاد امام رضا (ع)
یکشنبه 1398/04/23
مدیرکل استاندارد استان تهران:
یکشنبه 1398/04/23
سازمان‌های بین‌الملل