تشریح قواعد ارزشیابی عملکرد در اداره کل استاندارد خراسان رضوی
دوشنبه 1396/08/22
مدیر کل استاندارد استان اهداف سازمان ملی استاندارد را تشریح کرد
یکشنبه 1396/08/21
ما موظف به رعایت حقوق شهروندی هستیم
یکشنبه 1396/08/21
از ورود کارشناسان استاندارد به واحدهای صنعتی ممانعت نشود
یکشنبه 1396/08/21
بررسی مسائل مرتبط با معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز
سه‌شنبه 1396/08/16
از صادرات کالاهای فاقد کیفیت , در گمرک دوغارون ممانعت می شود .
سه‌شنبه 1396/08/16
معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد : 25 درصد واحدهای صنعتی کشور تحت کنترل استاندارد است .
چهارشنبه 1396/08/03
سازمان‌های بین‌الملل