به مناسبت هفته استاندارد:
یکشنبه 1398/07/21
به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد:
یکشنبه 1398/07/21
درآستانه هفته استاندارد
چهارشنبه 1398/07/17
در خراسان شمالی صورت گرفت:
یکشنبه 1398/07/07
در خراسان شمالی صورت گرفت
چهارشنبه 1398/07/03
در خراسان شمالی صورت گرفت:
دوشنبه 1398/07/01
سازمان‌های بین‌الملل