استاندارد خوزستان محصولات غیراستاندارد را توقیف کرد:
دوشنبه 1396/11/30
سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران:
چهارشنبه 1396/10/27
توان آزمون 650 استاندارد در آزمایشگاههای خوزستان
سه‌شنبه 1396/10/12
برگزاری دورۀ آموزشی آشنایی با نحوۀ مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین­ المللی OIML
یکشنبه 1396/10/10
برگزاری دورۀ آموزشی آشنایی با نحوۀ مشارکت در فرآیند تدوین استانداردهای بین­ المللی
یکشنبه 1396/10/10
استانداردسازی کنترل جایگاههای سوخت سی ان جی در خوزستان
سه‌شنبه 1396/09/28
اداره کل استاندارد خوزستان برای فروشندگان طلا و جواهر ماهشهر و بندر امام کارگاه آموزشی برگزار کرد
دوشنبه 1396/09/27
برگزاری جشنواره استانی سفیران استاندارد در خوزستان
یکشنبه 1396/09/12
اطلاعیه اداره کل استاندارد استان خوزستان درخصوص طرح نصب شناسه ملی 10 رقمی آسانسور
یکشنبه 1396/09/12
سازمان‌های بین‌الملل