نشست صمیمانه حضرت آیت الله حسن زاده با کارکنان اداره کل استاندارد خوزستان:
دوشنبه 1397/11/29
سازمان‌های بین‌الملل