مدیر کل استاندارد استان زنجان:
دوشنبه 1398/10/09
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
یکشنبه 1398/10/08
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/09/14
رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر:
یکشنبه 1398/09/03
رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر:
یکشنبه 1398/09/03
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
چهارشنبه 1398/08/29
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:
پنج‌شنبه 1398/08/16
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/08/16
سازمان‌های بین‌الملل