مدیر کل استاندارد استان زنجان:
سه‌شنبه 1399/10/30
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
سه‌شنبه 1399/10/30
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
سه‌شنبه 1399/10/30
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:
شنبه 1399/10/13
اداره کل استاندارد استان زنجان:
سه‌شنبه 1399/09/25
رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر:
دوشنبه 1399/09/17
سازمان‌های بین‌الملل