مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/09/14
رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر:
یکشنبه 1398/09/03
رئیس اداره استاندارد شهرستان ابهر:
یکشنبه 1398/09/03
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
چهارشنبه 1398/08/29
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:
پنج‌شنبه 1398/08/16
مدیر کل استاندارد استان زنجان:
پنج‌شنبه 1398/08/16
رئیس انجمن مدیران کنترل کیفیت استان زنجان:
یکشنبه 1398/08/12
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:
یکشنبه 1398/08/12
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران:
یکشنبه 1398/08/12
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان :
سه‌شنبه 1398/07/23
سازمان‌های بین‌الملل