در آذرماه امسال انجام مي شود؛
دوشنبه 1397/09/12
معاون استانداردسازي و آموزش استاندارد استان در ديدار با خانواده شهيد؛
چهارشنبه 1397/09/07
به همت اداره كل استاندارد استان سمنان
یکشنبه 1397/08/20
به همت اداره كل استاندارد استان سمنان
یکشنبه 1397/08/13
به مناسبت هفته استاندارد امسال
یکشنبه 1397/08/13
در هفته استاندارد امسال
پنج‌شنبه 1397/08/10
سازمان‌های بین‌الملل