به همت اداره كل استاندارد استان سمنان
یکشنبه 1397/08/20
به همت اداره كل استاندارد استان سمنان
یکشنبه 1397/08/13
به مناسبت هفته استاندارد امسال
یکشنبه 1397/08/13
در هفته استاندارد امسال
پنج‌شنبه 1397/08/10
در مراسم صبحگاه هفته استاندارد امسال
پنج‌شنبه 1397/08/10
در حاشيه هفته استاندارد انجام شد
پنج‌شنبه 1397/08/10
سازمان‌های بین‌الملل