با حضور معاون ارزیابی کیفیت
چهارشنبه 1397/08/02
در هفته پایانی مهر ماه در قزوین صورت گرفت
یکشنبه 1397/08/13
امام جمعه قزوین در دیدار کارکنان اداره کل استاندارد گفت:
یکشنبه 1397/08/13
به مناسبت هفته استاندارد صورت گرفت
یکشنبه 1397/08/13
مدیر کل استاندارد قزوین خبر داد
یکشنبه 1397/07/15
در هفته اول مهر ماه صورت گرفت
چهارشنبه 1397/07/11
سازمان‌های بین‌الملل