مدیر کل استاندارد قزوین خبر داد
سه‌شنبه 1397/12/28
با هدف ترویج فرهنگ ایمنی صورت گرفت
دوشنبه 1397/12/27
در حاشیه برگزاری کارگروه استاندارد سازی صورت گرفت
چهارشنبه 1397/12/15
روابط عمومی استاندارد قزوین خبر داد
سه‌شنبه 1397/12/14
در دهه فجر صورت گرفت
چهارشنبه 1397/11/24
به مناسبت گرامیداشت دهه فجر صورت گرفت
چهارشنبه 1397/11/24
سازمان‌های بین‌الملل