در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم انجام شد .
چهارشنبه 1397/08/02
درهمایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم مطرح شد :
چهارشنبه 1397/08/02
توسط رییس سازمان ملی استاندارد انجام شد:
چهارشنبه 1397/08/02
در یک ماه گذشته در قم اتفاق افتاد:
سه‌شنبه 1397/04/19
در یک ماه گذشته در قم اتفاق افتاد:
سه‌شنبه 1397/04/19
سازمان‌های بین‌الملل