با حضور استاندار قم برگزار شد
یکشنبه 1398/07/21
در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم انجام شد .
چهارشنبه 1397/08/02
درهمایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم مطرح شد :
چهارشنبه 1397/08/02
توسط رییس سازمان ملی استاندارد انجام شد:
چهارشنبه 1397/08/02
سازمان‌های بین‌الملل