برای اولین بار در لرستان:
چهارشنبه 1398/06/20
در حاشیه سفر ریاست سازمان ملی استاندارد ایران به لرستان:
شنبه 1398/06/16
نماینده ولی‌فقیه در لرستان:
شنبه 1398/06/16
سازمان‌های بین‌الملل