مهناز جعفریان مدیر کل استاندارد مرکزی :
پنج‌شنبه 1398/05/31
در 4 ماهه ابتدای سال جاری در استان مرکزی :
یکشنبه 1398/05/20
در نشست خبری مدیر کل استاندارد مرکزی عنوان شد:
چهارشنبه 1398/05/16
در دیدار مدیر کل استاندارد با مدیر کل دادگستری استان مرکزی:
دوشنبه 1398/05/14
مهناز جعفریان در جلسه هم اندیشی حوزه صادرات و واردات :
دوشنبه 1398/05/07
سازمان‌های بین‌الملل