با نظارت مستمر بر استانداردسازی محصولات عرضه شده در بازار استان صورت پذیرفت :
دوشنبه 1399/04/09
مهناز جعفریان مدیر کل استاندارد استان مرکزی :
سه‌شنبه 1399/03/06
سازمان‌های بین‌الملل