مهناز جعفریان در دومین نشست با اصحاب رسانه و خبرگزاری ها در هفته دولت :
دوشنبه 1399/06/10
مدیر کل استاندارد مرکزی در حاشیه بازدید از واحد تولیدی نورد آلومینیوم :
دوشنبه 1399/06/10
سازمان‌های بین‌الملل