مدیرکل استاندارد هرمزگان:
یکشنبه 1398/06/03
نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
یکشنبه 1398/06/03
سازمان‌های بین‌الملل