مدیرکل استاندارد هرمزگان و مسئول گمرک خمیر؛
چهارشنبه 1399/10/17
مدیر کل استاندارد هرمزگان در دیدار با فرماندار شهرستان بندرخمیر گفت:
شنبه 1399/09/01
مدیر کل استاندارد هرمزگان در بازدید از واحد های تولیدی شهرستان حاجی آباد گفت
سه‌شنبه 1399/08/27
فرماندار ویژه شهرستان میناب در هفته استاندارد
سه‌شنبه 1399/07/29
سازمان‌های بین‌الملل