مدیر کل استاندارد همدان خبر داد:
پنج‌شنبه 1397/09/22
معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر:
پنج‌شنبه 1397/09/22
مدیركل استاندارد همدان مطرح كرد:
سه‌شنبه 1397/09/13
سازمان‌های بین‌الملل