مدیرکل استاندارد استان همدان اعلام کرد:
سه‌شنبه 1397/03/08
مدیرکل استاندارد استان همدان اعلام کرد:
سه‌شنبه 1397/03/01
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان همدان:
یکشنبه 1397/02/30
در راستای توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد:
شنبه 1397/02/29
سازمان‌های بین‌الملل