در راستای رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرفت
شنبه 1397/05/06
مدیرکل استاندارد استان مطرح کرد
شنبه 1397/05/06
در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رعایت سلامت و ایمنی صورت پذیرفت
پنج‌شنبه 1397/04/07
سازمان‌های بین‌الملل