در راستای رعایت حقوق شهروندی صورت پذیرفت:
دوشنبه 1397/07/23
مدیر کل استاندارد استان خبر داد
دوشنبه 1397/07/23
به مناسبت فرا رسیدن هفته استاندارد صورت پذیرفت
دوشنبه 1397/07/23
مدیر کل استاندارد چهارمحال وبختیاری خبرداد
دوشنبه 1397/07/16
سازمان‌های بین‌الملل