طرح ضربتی نظارت واحدهای صنفی توسط کارشناسان استاندارد استان کرمانشاه یک ماه اخیر
پنج‌شنبه 1398/10/19
جمع آوری محصولات فاقد علامت استاندارد در محل عرضه محصولات غذایی نمایشگاه بین المللی استان کرمانشاه به مناسبت شب یلدا
سه‌شنبه 1398/10/03
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه خبر داد
چهارشنبه 1398/07/10
سازمان‌های بین‌الملل