تولیدات استان کهگیلویه و بویراحمد زیر ذره بین کارشناسان استاندارد
دوشنبه 1399/10/29
در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد؛
سه‌شنبه 1399/10/23
اداره کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد؛
چهارشنبه 1399/10/17
در شهرستان کهگیلویه ؛
چهارشنبه 1399/10/17
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج:
سه‌شنبه 1399/07/29
مدیرکل استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد:
سه‌شنبه 1399/07/29
سازمان‌های بین‌الملل